Ustvarjajmo skupaj

  • bircna_1
  • bircna2
  • bircna3
  • bircna4
  • bircna5

KAJ SE SKRIVA POD KAMNOM?

Učenci OŠ Šmihel Podružnica Birčna vas | 25.5.2016 | Komentarji 0

Učenci 3. razreda OŠ Šmihel Podružnice Birčna vas so se vključili v nacionalni likovno – literarni in raziskovalni natečaj Vodni detektiv, ki ga je razpisal Institut za celostni razvoj in okolje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor.  Naslov letošnjega natečaja je »Kaj se skriva pod kamnom?«. Učenci so raziskali, kakšna je  voda v bližnjem potoku. Želeli so izvedeti, katere živali živijo v bližnjem potoku Vejarju in na osnovi rezultatov določiti kakovost njegove vode.

Najprej so spoznali, kaj so vodni nevretenčarji, kakšne skupine poznamo, v kakšnem okolju živijo, kakšne so njihove telesne prilagoditve življenjskemu okolju, v katerem živijo. Zanimalo jih je, katere vodne nevretenčarje najdemo v našem potoku, kaj nam to pove o vodotoku in kakovosti vode, ali rastejo v potoku tudi rastline, koliko jih je … Poiskali so različne knjige o naravi, pogledali na spletu, povprašali starše, učitelje in dobili zanimive odgovore. Odločili so se za biološko metodo določanja kakovosti vode. Predvideli so pet kakovostnih razredov vode.

1.      Neonesnažena voda (ličinka enodnevnice, ličinka vrbnice)

2.      Srednje onesnažena voda (ličinka mladoletnice, potočna postranica)

3.      Močno onesnažena voda(vodni osliček, ličinka trzače)

4.      Zelo onesnažena voda (tubifeksi, ličinka kalnice)

5.      Zelo močno onesnažena voda (Ni življenja.)

Šli so na teren in raziskovali potok Vejar.  Ravnice ob potoku so bile v tem letnem  času mokre.  Ob desnem bregu, kjer je gozd, je precej zaraščeno in se težje pride k strugi. Struga potoka je ozka, pretok vode je manjši, na posameznih delih hitrejši, drugje počasnejši. V strugi ni kamenja in proda, ampak blato, ki se je nabralo z bližnjih ravnic in gozda. V potoku rastejo številne rastline, posamezne v večjih količinah. Učenci so v več posodic zajeli vodo z robnega dela potoka, vodo izpod rastlin in vodo s sredine potoka. Z vodo so zajeli različne majhne živali, ostanke mrtvih živali, ostanke rastlin, odpadlo listje, blato … Vse so si ogledali s prostim očesom in s povečevalnim steklom. Najdene živali in rastline so tudi fotografirali.

Ugotovili so, da so v potoku Vejar ličinke enodnevnice in ličinke vrbnice. Te živijo v neonesnaženi vodi. V razredu so ponovno preverili svoje ugotovitve, po opazovanju narisali najdene živali in rastline, s stolpci prikazali število najdenih živali in rastlin in zapisali ugotovitve.

Skupna ugotovitev je, da voda v potoku Vejar spada v prvi kakovostni razred, saj v njem živijo ličinke enodnevnice in ličinke vrbnice. V njem pa raste tudi veliko različnih rastlin.

Veseli smo, da je voda v našem potoku kakovostna. Včasih so jo uporabljali za pitje in kuhanje, za napajanje živine, za pranje perila in črev ob kolinah, danes pa raje uporabljajo vodo iz vodovoda. Lepo pa je, da vemo, da je tudi voda v našem potoku čista.

Učenci so napisali tudi zgodbo: Srečanje ličinke enodnevnice in … Izbrali so svojo žival ali osebo.  V zgodbi so opisali pogovor med obema, pomislili, kaj razmišlja ličinka enodnevnice, ki živi v čistem potoku in ličinka, ki živi v onesnaženi vodi, iskali rešitve za ohranitev čistih voda in se prepustili svoji bogati domišljiji.

Raziskovalno delo je bilo učencem všeč. Radi so bili raziskovalci in detektivi, ker so uporabljali različne zanimive pripomočke.

Zbrano gradivo, slike in svoja razmišljanja so predstavili vsem učencem podružnice. Ugotovili so, da je čista voda pomembna, ker jo koristimo vsi ljudje, živali in rastline. Voda je vir življenja.

 

                                                                       Učenci 3. razreda, učiteljici Vida Šter in Barbara Vidic

                                                                       OŠ Šmihel, Podružnica Birčna vas

 

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2018 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.

Jeziki

Iskanje

Ventilator Besed

Ustvari svojo značko