Vizualna umetnost

  • unnamed3_1
  • unnamed4

REMIGIO GRIŽONIČ - DRAGOCENE UMETNINE V IZOLSKI ŽUPNIJSKI CERKVI NA KOLEDARJU 2014

Špela Pahor | 16.1.2014 | Komentarji 0

V Mestni knjižnici Izola je bila decembra 2013  na ogled razstava fotografij iz novega koledarja za leto 2014, ki jih je posnel umetniški fotograf iz Izole, Remigio Grižonič, sicer upokojenec. Nekaj let nazaj si je zamislil trilogijo koledarjev na temo Izola. Tako je leta 2012 nastal koledar panoramskih posnetkov Izole, naslednje leto koledar izolskih vedut, letos pa koledar s posnetki dragocenih umetnin slikarjev na platno iz obdobja renesanse, ki krasijo župnijsko cerkev Sv. Mavra. Vsi trije koledarji so enakih formatov, enaki so tudi oblikovno, barvno in po fontu črk. V letošnjem lahko poleg posnetkov slikarskih umetnin najdemo tudi tri avtorske fotografije: pogled na prezbiterij z glavnim oltarjem, pogled na enega stranskih oltarjev, pogled na orgle in glavni vhod v cerkev sv. Mavra. Pri delu so avtorju pomagali Judita Miško, poznavalka notranjosti cerkve, Petra Miško Helvig  pri prevajanju, Daniela Tomšič z informacijami in župnik Janez Kobal. Fotografiranje v notranjosti cerkve je bilo zahtevno, saj so nekatere slike na višini tudi 2,60 m. V cerkev je moral Grižonič prenesti vse luči iz svojega studia.

Sv. Maver, poleg sv. Donata in papeža Siksta II. eden od zaščitnikov  mesta Izola,  je bil prvi škof v Poreču in je umrl kot mučenec. Sedanja cerkev sv. Mavra je iz leta 1547 in je nastala na temeljih starejše romanske cerkve, ki so jo porušili. Posvečena je bila leta 1533. Notranjost cerkve so spremenili v baroku in nato v 19. stoletju.

Cerkev hrani dragocene umetnine najpomembnejših  beneških slikarjev na platno  iz 16. in 17. stoletja.  Sliki  Čudež sv. Cite (1545-1563) in Miloščina sv. Lovrenca (1545 – 1563) pripisujejo neznanemu slikarju iz delavnice Bernarda Strozzija. Obe prikazujeta dobroto in usmiljenje. Marijo s pasom (1670) je naslikal Francesco Minotto. Sliko  Sv. Maver mučenik (1581) je naslikal  Andrea Seccante. Sliko Marija z detetom in svetnika sv. Rok in sv. Boštjan (1603) je naslikal Zorzi Ventura, ki se je zgledoval pri beneškem mojstru slikarstva Paolu Veroneseju.  Prenos Kristusovega trupla (1582) je podpisal  Palma di  Giovane.  V Dalmaciji, Kvarnerju, Istri in Zagrebu najdemo več kot 20 njegovih del,  ki jih  je naslikal po naročilu cerkvenih duhovnikov, bratovščin in plemičev. Marijo z otrokom na prestolu s svetnikoma sv. Nikolajem in sv. Jožefom (1537) je naslikal  Girolamo da Santacroce in je edino podpisano in datirano delo tega avtorja v Slovenskem primorju. Sliko sv. Boštjana (17. stoletje) je verjetno naslikala Irene di Spilinbergo, učenka Tiziana Vecellija,  vodilnega slikarja beneške šole italijanske renesanse. Irene di Spilinbergo je bila slikarka in pesnica. Umrla je stara 21 let. Dve leti po njeni smrti so izdali knjigo njenih pesmi: 279 v italijanskem in 102 v latinskem jeziku. Sliko neznanega avtorja z naslovom Rožnovenska Marija (1589)  sta cerkvi podarili družini Carlini in Contesini.

Vidimo lahko, da so v  izolski župnijski cerkvi  ohranjena dela pomembnih  slikarjev na platno  iz  preteklosti. Avtor je   trdno prepričan, da moramo tudi   cerkveno umetnost ceniti kot pomemben del naše dediščine. Ideološka prepričanja nas pri tem ne smejo  omejevati. S koledarjem je fotograf  želel približati to dediščino tudi ljudem, ki sicer ne hodijo v cerkev. Prav tako meni, da bi morali cerkve vključiti v turistično ponudbo, saj na primer občina, banke in zavarovalnice takih zakladov, kot jih hranijo cerkve, ne premorejo. V letu 2013 je cerkev sv. Mavra  praznovala svojo 460 letnico in koledar je  Grižoničev prispevek k temu pomembnemu jubileju. Kot domačin se že od otroštva živo  zanima za preteklost Izole. Pri fotografskih projektih nikoli ne gleda na dobiček, pač pa  z umetnostjo  izpoveduje svoj odnos in ljubezen do rodnega mesta.

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2019 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.
Ventilator Besed

Ustvari svojo značko