Literatura

  • 101_m_5

Za osvežitev znanja o književnosti

Vladimira Rejc | 3.12.2011 | Komentarji 0

 

Za osvežitev znanja med mladimi bralci.

Kaj sploh je književnost? Radi berete? Kaj najraje berete? Kje ste se naučili največ o književnosti?

 

Beseda književnost se v vsakdanji pa tudi v strogi znanstveni rabi pogosto nadomešča z besedama slovstvo (slovo pomeni beseda) in literatura (iz lat. littera, ki pomeni črka).

V ožjem pomenu obsega samo dela besedne umetnosti in je isto kot umetniška književnost (slovstvo, literatura); v širšem pomenu zajema poleg takih del še vso drugo spisje, ki ni umetniško.

 

Kaj pa je besedna umetnost?

Drugo ime za dela, ki sestavljajo umetniško književnost, je besedna (ali tudi jezikovna) umetnost. Ta oznaka skuša povedati dvoje:

- da spada takšna književnost med umetnosti, kot so še slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, glasba, gledališče, film;

 

- da je sredstvo, s katerim se izvaja, beseda oziroma jezik, ne pa barva, črte, trdne snovi, čisti zvoki, telesni gibi in podobno, ki jih za svoje umetniške namene uporabljajo druge umetnosti.

 

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2019 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.
Ventilator Besed

Ustvari svojo značko