Nove knjige

  • naslovnicaknjigefotomojcap.kofol

Franc Šuligoj-Kanalec in njegova ustvarjalnost

Ventilator besed | 16.10.2012 | Komentarji 0

Alenka Božič, avtorica spremne besede o knjigi Franca Šuligoja – Kanalec, je o njem zapisala:

»Okrog leta 1975 sem kot sodelavka raziskave pod mentorstvom prof. Borisa Paternuja pripravljala diplomsko nalogo o slovenskem narodnoosvobodilnem oziroma odporniškem pesništvu, predvsem na Tolminskem. Pregledala sem gradivo v Tolminskem muzeju, na Inštitutu za zgodovino delavskega  gibanja (IZDG, zdaj Inštitut za novejšo, INZ) v Ljubljani nekaj fasciklov o zahodnoprimorskem okrožju, precej besedil  pa nabrala pri terenskem delu. Med pisci je bil tudi Franc Šuligoj. V antologijo Slovensko pesništvo upora I-IV, 1987-97, je zajeto med drugim njegovo besedilo Slovenskim žrtvam,v Trstu.«

Šuligoj, rojen 1899 v Senici blizu Levpe, soboslikar, slikar samouk in potujoči pesnik, je živel na Kobariškem. Ustvarjal je pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej.«

(izsek iz spremne besede Alenke Božič)

 

V večini besedil avtorja knjige so v ospredju vsakdanji ljudje. Nemalokrat vlada humor, včasih tudi robatost. V besedilih, ki popisujejo medvojni boj in trpljenje, poleg posameznikov, nastopa tudi množica.

 

Drage bralke, dragi bralci, nekaj pesmi vam bomo predstavili v našem mediju v prihodnjih dneh.

 

Ste Franca Šuligoja poznali? Katero izmed njegovih pesmi poznate?

Pišite pod člankom v komentar.

Veliko ustvarjalnosti!

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2019 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.
Ventilator Besed

Ustvari svojo značko