Učenje

  • Brez slike

Evro in euro

Žiga Stupica | 15.2.2009 | Komentarji 0

V slovenskem jeziku imenujemo celino Evropa, denar pa evro. Zakaj pa uporabljamo »euro«?

Na srečanju finančnih ministrov Sveta Evropskih skupnosti dne 10. 9. 2008 so se dogovorili, da se v finančnem prometu ne uporablja zapisa valute, ki upošteva nacionalne jezikovne posebnosti, kot na primer v slovenščini evro, ampak enoten zapis euro.

Slovenska stran je tedaj navedeno razumevala tako, da se izraz euro uporablja v pravno-formalni komunikaciji z Evropsko centralno banko in drugimi institucijami Evropske unije ter na gotovini, med posamezniki in institucijami v Sloveniji pa se beseda evro uporablja v slovnično pravilni obliki. Torej se je uvedlo tudi poimenovanje euro in ne slovnično pravilno evro, čeprav je slovenski jezik (tudi) uradni jezik Evropske unije.

Uporaba danes v Evropski uniji

Danes pa se za poimenovanje denarja uporablja izraz euro v vseh pravnih aktih Evropske unije; ta se sicer sklanja po pravilih slovenskega oblikoslovja.

V osnovi tvorijo pravni red Evropske unije štiri izvirne pogodbe – pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki je že prenehala veljati, pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti za premog in jeklo in pogodba o Evropski uniji z njihovimi spremembami in dopolnitvami ter vse mednarodne pogodbe med Evropsko unijo in tretjimi državami.

Celoto odnosov med državami članicami skupnosti so države članice na podlagi slovesne deklaracije o Evropski uniji, enotnega evropskega akta ter pogodbe o Evropski uniji preoblikovale v Evropsko unijo.

Pravni red Evropske unije je leta 2004 postal s pogodbo o pristopu Slovenije k Evropski uniji zavezujoč tudi za Slovenijo. Prav tako so od pristopa k Evropski uniji naprej direktive in odločbe njenih institucij, kot na primer Sveta Evropskih skupnosti in Komisije Evropskih skupnosti, naslovljene tudi na Slovenijo. Pravni akti Evropskega parlamenta skupaj s Svetom Evropskih skupnosti ter Sveta Evropskih skupnosti in Komisije Evropskih skupnosti, kot je to določeno v čl. 189 prečiščenega besedila pogodbe o ustanovitvi Evropske (gospodarske) skupnosti, so uredbe, direktive, odločbe, priporočila in mnenja.

V navedenih aktih so uveljavljena najvišja pravila o odnosih med državami članicami; morda je eno najpomembnejših, da je slovenski jezik (tudi) uradni jezik Evropske unije.

Uporaba danes v Sloveniji

Nato je bilo v slovenskih pravnih inštrumentih, na primer z zakonom o gospodarskih družbah iz maja 2006, v Sloveniji uveljavljeno poimenovanje denarne enote z besedo euro. Z zakonom o uvedbi eura iz novembra 2006 je bilo dokončno predpisano, da se v slovenskih zakonih in drugih predpisih uporablja beseda euro v ustreznem sklonu.

V običajni uporabi pa se sicer (še) smemo držati poimenovanja evro.

Zaključek:

Evro in euro, torej »kaša in kasha«.

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2019 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.
Ventilator Besed

Ustvari svojo značko