Učenje

 • Brez slike

Medgeneracijsko povezovanje

Andreja Kralj | 20.2.2009 | Komentarji 4

Pri medgeneracijskem povezovanju gre za povezovanja med generacijami, predvsem gre za medčloveški odnos in uresničevanje medgeneracijske solidarnosti v današnjih družbenih razmerah. Ko govorimo o sožitju generacij, imamo v mislih sožitje med mladimi, srednje starimi in starimi, vendar tudi sožitje različnih generacij starih med seboj. Primer trajnega sožitja generacij je slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. Slovenska univerza je nacionalni medgeneracijski projekt, kjer se srečujejo različne generacije. Srečujejo se in skupaj izobražujejo ljudje iz različnih socialnih okolij in poklicev.

 Vse družbe v Evropi se starajo. Razmerje med mlajšimi in starejšimi generacijami se spreminja na račun povečanega števila starejših. Tudi v Sloveniji predstavljajo starejši največjo družbeno skupino. 15,4 % slovenskega prebivalstva ima več kot 65 let in le 15 % je mlajših od 15 let. Takšna struktura prebivalstva nam nakazuje družbene posledice v prihodnosti: neravnovesje v družbi, spremembe na področju socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja in dela.

Medgeneracijsko sodelovanje je zavestna odločitev in v družbi, ki se stara, družbena nuja. Razumemo jo kot izmenjavo izkušenj in spoznanj, druženje, učenje, pomoč ene generacije drugi, ustvarjanje, ohranjanje in širjenje socialne mreže. Gre tudi za materialno varnost in ohranjanje kulturne dediščine. Družba mora sprejeti odločitev, da je medgeneracijsko sodelovanje potrebno in da ga podpira.

Med globalne cilje medgeneracijskega sodelovanja spadajo vzpostavljanje sodelovanja in medsebojnega spoštovanja, krepitev solidarnosti med mlajšimi in starejšimi. Pomembno je vzpostavljanje vzgoje za strpnost in medsebojno razumevanje ter razvijanje pozitivne podobe staranja in starejših ljudi v družbi.

Zmožnosti in znanje starejših so pomemben del človeškega in družbenega kapitala. Aktiviranje in uporaba teh zmožnosti bi utrdila družbeni položaj starejših in kar je še pomembnejše, razbremenila bi mlajše generacije. Za družbeni razvoj je pomembno, da se dosežki preteklih rodov prenašajo na mlajše. V primerjavi z mlajšimi imajo starejši v izobilju predvsem izkustveno pridobljeno znanje. Njihovo znanje je z leti pridobilo določeno širino in primerjalni vidik ter priložnost, da se je v praksi preverilo in uporabilo. Sodelovanje obeh generacij bi mlajši zmanjšalo vložene napore na poti do ciljev ter pripomogle k sprejemanju bolj pravilnih odločitev. Kljub temu, da veljajo starejši za neizčrpen vir znanja in izkušenj jim le-tega tudi primanjkuje. Dejstvo je, da se svet spreminja in da so vse generacije primorane, da stopijo v korak s spremembami in se jim znajo ustrezno prilagoditi. Pomembno je, da razumemo, kako se svet spreminja, da ostanemo budni in vedoželjni in da delujemo, da se ne izključimo in ne dovolimo, da bi nas drugi potisnili na družbeni rob. Področja, ki se hitro spreminjajo, npr. nove komunikacije, zdravstvo, ekonomija, itd., zahtevajo sprotno učenje in informiranje, ki zadeva tudi starejšo generacijo. Povezovanje generacij v izobraževanju prinaša pretok znanja med njimi.

Naše babice in dedki s svojimi izkušnjami in razumevanjem pogosto prispevajo k vzgoji svojih vnukov in tako postanejo pomembni drugi v življenju otroka. Stari starši prenašajo svoje izkušnje na vnuke, ti pa jim prinašajo veliko veselja in popestrijo marsikateri dan. Prav je, da otrokom že v najnežnejši dobi privzgojimo socialni občutek za druge generacije, za drugačne, za bolne. V osnovnih in srednjih šolah so se oblikovali programi Prostovoljno delo srednješolcev in osnovnošolcev, ki se izvajajo med šolskim letom. Namen teh program je, da bi vsaj nekoliko omilili osamljenost, izoliranost in občutek nepotrebnosti starih ljudi v domu.

Medgeneracijsko sodelovanje prinaša novo kvaliteto življenja sodelujočemu, zagotavlja občutek sprejetosti, varnosti in smiselnosti, utrjuje in širi socialne mreže, lajša osamljenost ter krepi duševno in telesno zdravje, pomeni konkretno pomoč. Človek naj bi imel v vsakem obdobju svojega življenja možnost, da se druži, živi in sodeluje z vsemi generacijami. To je pomembno za vse starosti, za vsakega, za vseživljenjsko učenje. Potrebno bi bilo zagotoviti dovolj organiziranih struktur za sožitje generacij, saj se ljudje najbolj povežemo med seboj takrat, ko se za nekaj zavzemamo ali ko nekaj ustvarjamo skupaj.

 

Literatura:

 1. Berčan, M.: Pomen medgeneracijskega povezovanja za mlajšo in starejšo generacijo, Filozofska fakulteta, diplomsko delo, 2007
 2. Findeisen, D. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je oblika socialnega kapitala in je primer trajnega sožitja generacij

(http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si/strokovniclanki.htm, pridobljeno 19.2.2009)

 1. Šantej, A. Starejši – neizkoriščen zaklad človeških virov: starost je lahko nova priložnost v življenju

(http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si/strokovniclanki.htm, pridobljeno 19.2.2009)

Komentarji

 1. urška razingar | 26.2.2009, 21:29
  zelo zanimiv članek, napisan s strani bodoče andragoginje:)
 2. sara | 1.3.2009, 17:44
  Aktualna problematika, ki se dotika prav vsakega. Pohvalno!
 3. Romina | 6.8.2009, 15:09
  zanimivo branje. kot animatorka sem sodelovala na medgeneracjskem taboru in sem med branjem podoživela enkraten vikend z starejšimi kolegi in kolegicami. bravo Andreja
 4. Boris Pospihalj | 9.7.2019, 22:25
  Pozdravljeni, ali me lahko kdo napoti na literaturo oz. vire, kjer je mogoce izvedeti o konkretnih oblikah prostovoljskega dela mladih v konceptu medgeneracijskega sodelovanja? Hvala

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2019 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.
Ventilator Besed

Ustvari svojo značko