Učenje

  • cerkev_1

Proti patriarhovi volji

Ventilator besed | 24.3.2017 | Komentarji 0

Ločitev države in cerkve je danes zapisana v ustavo, v zgodovini pa so bile te ločnice marsikdaj zabrisane, a tudi močno zarisane.

Na območju današnje Slovenije je bila cerkvena uprava od 9. do 18. stoletja razdeljena večinoma med dve metropoliji. Del severno od Drave je pripadal salzburški, južno od Drave do Kolpe in Sotle pa oglejski. Ker sta bili območji preveliki za delovanje patriarhov, so škofovske posle v njihovem imenu opravljali vikarji. Od leta 1332 so v Ljubljani znani generalni vikarji oglejskih patriarhov. Bivali so v Ljubljani in pri kartuzijanih v Bistri.

Predlog reorganizacije cerkvene uprave v habsburškem delu oglejskega patriarhata je izdelal Eneia Silvio Piccolomini, ko je bil v letih 1454 in 1455 apostolski legat na cesarskem dvoru. Kot strokovnjak za to področje in poznavalec razmer v deželi je postal svetovalec rimske kurije za cerkvene zadeve, še zlasti za vprašanja salzburške in oglejske cekrvene pokrajine.

(Darinka Kladnik: Ljubljana z nostalgijo, 77 zgodb o slavnih ljudeh, pomembnih dogodkih, skrivnostih, posebnostih mesta, Cankarjeva založba, 2009)

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2019 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.
Ventilator Besed

Ustvari svojo značko