PiSanja

  • obsmrtna_dozivetja
  • obsmrtna_dozivetja1

TELEPATIJA, NAMESTO MOBILNEGA TELEFONA

Maja Matilda Remic | 14.8.2017 | Komentarji 0

Odlomek iz knjige Maja Matilda Remic:  MOJA OBSMRTNA DOŽIVETJA

TELEPATIJA, NAMESTO MOBILNEGA TELEFONA

Telepatijo imenujemo prirojeno sposobnost ljudi in tudi drugih bitij, da posredujejo nebesedne informacije iz enega uma v drug um, lahko tudi na veliko daljavo in to brez kakšnih tehničnih pomagal, npr. mobilnih telefonov, radijskih frekvenc, itd. Gotovo se vam je že velikokrat zgodilo, da ste pomislili na kako osebo in v tistem trenutku vas je ta oseba poklicala. To je eden od najbolj pogostih in enostavnih primerov telepatije. Sicer pa sama beseda telepatija izvira iz grških besed tele (na daljavo) in pathos (občutek). Pri telepatiji torej ne gre samo za prenos misli, temveč tudi za prenos slik, telesnih zaznav, občutkov in čustev. Praksa celo kaže, da telepatski prenos ne poteka na ravni zaokroženih in ubesedenih misli, temveč na ravni čustev ter primarnih in celo fizičnih občutkov, kot sta bolečina in strah.

Telepatija sodi v sklop parapsihologije, vede o psiholoških aspektih jasnovidnosti in posebnih nadnaravnih sposobnosti. Mnogi jo povezujejo z različnimi paranormalnimi pojavi, kot so jasnovidnost, predznanje, empatije, branje misli, notranji glas. Čeprav so bile izvedeni številni znanstveni poskusi elektromagnetne aktivnosti možganov tudi na univerzah, znanost še vedno smatra telepatijo za sporno in med znanstveniki ni sprejeta. Še več – psihologi določene telepatske misli in občutke zelo pogosto primerjajo kar s shizofrenijo.

Iz zgodovine poznamo veliko primerov telepatije. Najbolj se je ta izražala pri mnogih starodavnih kulturah. Telepatija je bila instinktivna. Primitivne vrste so jo uporabljale kot mehanizem preživetja. Sicer pa je telepatija najbolj izražena med ljudmi, ki so si čustveno blizu ali delujejo na podobni frekvenci. Vsem je znana miselna povezava mati - otrok in čustvovanje dvojčkov, veza med zaljubljenci in prijatelji iz otroških let. Poznamo pa tudi mentalno telepatijo, telepatijo med različnimi ljudmi, ki imajo enake možganske valove. Danes nekateri parapsihologi razlikujejo med mentalno, instinktivno in intuitivno telepatijo.

Velikokrat nam telepatske misli prinesejo sanje. Sanje, kot vemo, so podobne meditaciji, potovanju skozi čas ali daljinsko gledanje. Ko sanjamo se naše misli premikajo hitreje od hitrosti svetlobe. Nekateri verjamejo, da umrla duša prinese sporočilo prek sanj. Preko sanj pa lahko dobimo tudi preroške misli ali vsaj razrešitev kakšnega problema, ki nas bremeni in ga ne znamo razrešiti.  

Ali se telepatije lahko naučimo?

Na spletu je zelo veliko oglasov raznih ezoterikov, ki vas vabijo na tečaje telepatije. Kako so uspešni, ne vem. Delno zmožnost telepatije dejansko še imamo, lahko si jo pridobimo z različnimi tehnikami sproščanja, kot sta meditacija in vaje globokega dihanja. Škoda je, da je um civiliziranega človeka spremenjen in obremenjen s preveč sodobne čustvene navlake, duše so postale preračunljive in materialistične. Za telepatijo pa potrebujemo čisto, nepokvarjeno, odprto dušo, kot jo ima morda še kakšno izolirano pleme Aboriginov, ki živijo v različnih predelih Avstralije ali duhovni Tibetanci. Nekaj telepatije na različnih ravneh premore  prav vsak od nas in vsak bi lahko povedal zgodbo s tega  področja.

Če imate  svojo zgodbo, nam jo zaupajte. Objavili jo bomo na  spletni reviji Ventilator besed. Prispevek pošljite na vladka@ventilatorbesed.com

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2018 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.
Ventilator Besed

Ustvari svojo značko