Dogodkovnik

  • Brez slike

Sodobne paradigme raziskovanja in učenja odraslih

Ventilator besed | 13.1.2019 | Komentarji 0

 
Univerza na Primorskem,
Pedagoška fakulteta
Cankarjeva 5, 6000 Koper

V Kopru, 9. januarja 2019

Sporočilo za javnost


Sodobne paradigme raziskovanja in učenja odraslih

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Oddelek za edukacijske vede, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko ter Univerza na tretje življenjsko obdobje Koper v ponedeljek, 14. januarja 2019, organizirajo okroglo mizo in predstavitev monografije o sodobnih paradigmah raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih, ki je izšla leta 2019 ob počastitvi jubileja prof. dr. Ane Krajnc.

Monografija »Sodobne paradigme raziskovanja in učenja odraslih: eseji ob počastitvi jubileja Ane Krajnc« je izšla lani ob osebnem prazniku zaslužne profesorice ljubljanske univerze, katere delo je oznamovano s prometejsko vlogo izobraževanja. V to področje ino¬vativno vpeljuje novosti z namenom, da bi ljudem izobraževanje omogočilo kakovostnejše življenje, razvijalo njihovo zavzetost za demokratične odnose in trajnostni razvoj v skupnosti. Uveljavila je andra¬gogiko kot akademsko disciplino, s sodelavci je raz¬vila mednarodno Andragoško poletno šolo kot model skupnostnega učenja in slovensko Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ustanovila prvo slovensko revijo za izobraževanje odraslih, Andragoška spoznanja, ki jo kot glavna urednica vodila vrsto let. 

Monografijo sta uredili izr. prof. dr. Nives Ličen (UL FF) in doc. dr. Maja Mezgec (UP PEF). Zbrani prispevki vključujejo različne epistemološke in metodološke pristope ter predstavljajo aktualno dogajanje v andragoškem raziskovanju. Monografija ponuja bralcu platformo aktualnega raziskovanja s področja andragogike, saj odraža raznovrstnost raziskovalnih področij in andragoške prakse, ki se je v slovenskem prostoru razvila iz »šole dr. Ane Krajnc«.

Na okrogli mizi, ki bo obravnavala navedeno temo, in ki jo bo moderirala doc. dr. Maja Mezgec (UP PEF), bodo sodelovali prof. dr. Ana Krajnc (Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje), dr. Dušana Findeisen (Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje), Mojca Brank in Alberta Ostan (Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper),  izr. prof. dr. Nives Ličen (UL FF), izr. prof. dr. Zoran Jelenc (Andragoško društvo Slovenije) terdr. Petra Javrh (Andragoški center Slovenije).


Več informacij
dr. Maja Mezgec, predstojnica Oddelka za edukacijske vede na UP PEF
maja.mezgec@pef.upr.si

Kontakt
Andreja Sopič, samostojna strokovna delavka na UP PEF
andreja.sopic@pef.upr.si
05 66 31 257
031 75 56 81
 

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2019 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.
Ventilator Besed

Ustvari svojo značko