Dogodkovnik

  • Brez slike

Kulturni bazar 2019

Ventilator besed | 1.4.2019 | Komentarji 0

Kulturni bazar je medresorski nacionalni projekt na področju kulturno-umetnostne vzgoje, ki ga organiziramo že enajsto leto. Cankarjev dom bo za strokovno javnost odprl svoja vrata v četrtek, 4. aprila 2019.
Kulturni bazar organizirajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Zavod RS za šolstvo – s partnerji: Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za okolje in prostor ter pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Izvršni producent dogodka je Cankarjev dom.

Kulturni bazar je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter v kulturi, pa tudi za strokovne delavce z drugih področij, ki lahko pri svojem delu inovativno vključujejo kulturnovzgojne vsebine (zdravje, okolje in prostor, narava in gozd, šport in gibanje …), ter za študente različnih študijskih smeri.

V okviru programa strokovnega usposabljanja Kulturni bazar 2019 smo pripravili  številne dogodke – gledališke predstave, filmske projekcije, predavanja, okrogle mize, delavnice, vodene oglede razstave ter predstavitve primerov dobrih praks sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in kulturnimi ustanovami, ki bodo udeležencem približala različne vidike kulturno-umetnostne vzgoje ter predstavila načine kreativnega umeščanja kulturno-umetnostne vzgoje pri njihovem delu.

Osrednji temi letošnjega Kulturnega bazarja sta Sodobna umetnost in Ustvarjalnost mladih. Plenarni govorec bo filozof in redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Lev Kreft, s predavanjem Aktualnost sodobne umetnosti: paradoksi in kvadratura kroga. Sodobni umetnosti se bomo posvetili z več zanimivimi dogodki, med drugimi z umetniško instalacijo Svetlobne gverile, delavnico o uporabi vsakdanje sodobne tehnologije v uprizoritveni umetnosti, s predavanjema o novomedijskih pristopih v izobraževanju ter o sodobni raziskovalni umetnosti, z okroglo mizo o razumevanju sodobne umetnosti, s predstavitvami primerov dobrih praks v kulturnih ustanovah ter v vrtcih in šolah. Tematski sklop Ustvarjalnost mladih bo prav tako vključeval več dogodkov; okrogli mizi o ustvarjalnosti mladih v kulturi in o pristopu »mladi za mlade« ter predstavitev delavniških programov za mlade kot npr. RAMPA – (Med)vrstniško učenje. Iz bogatega programa strokovnega usposabljanja izpostavimo še nekaj novejših nacionalnih projektov: Slovenski teden filma v vrtcu ter za vrtec in šolo, MOMUS – Glasbeni vodič po poteh snovne glasbene dediščine Slovenije in Nacionalni mesec skupnega branja 2019.

Poseben poudarek namenjamo tudi medresorskemu povezovanju kulturno-umetnostne vzgoje z drugimi področji (zdravje, kmetijstvo, gozdarstvo, gospodarski razvoj, tehnologija, okolje in prostor, šport …). Skozi kreativna partnerstva z drugimi resorji predstavljamo, kako lahko kulturo in umetnost kreativno povežemo z različnimi področji našega življenja. Tako smo letos pripravili medresorske tematske sklope Gozd skozi umetnost in kulturo, Zdravje, šport, gibanje, umetnost in tehnologije ter Arhitektura in prostor. Podrobnejšo vsebino teh sklopov si lahko preberete v priloženem gradivu.

Še naprej posebno pozornost namenjamo razvoju nacionalne mreže kulturno-umetnostne vzgoje (KUV), ki smo jo vzpostavili leta 2014 in podpira mreženje koordinatorjev KUV na Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in Zavodu RS za šolstvo, v kulturnih ustanovah, v vzgojno-izobraževalnih zavodih, v lokalnih skupnostih ter tudi koordinatorjev KUV na ministrstvih, ki sodelujejo pri projektu Kulturni bazar.
Registrirane koordinatorje KUV redno mesečno obveščamo o aktualnih dogodkih – od ponudbe za otroke in mladino do različnih oblik dodatnega strokovnega usposabljanja. Prav poseben poudarek dajemo obveščanju o kulturnih vsebinah, ki so za strokovne delavce in/ali otroke in mlade dostopne brezplačno.

S Kulturnim bazarjem želimo vzpostaviti ustvarjalno izobraževalno mrežo, ki bo spodbudila kulturni sektor, umetnike in ustvarjalce, izobraževalni sektor, vzgojitelje, učitelje, svetovalne delavce, šolske knjižničarje, strokovnjake z različnih področij (zdravje, okolje …), strokovne delavce in študente s fakultet, in tudi gospodarski sektor, k skupnemu delu in kreativnemu partnerstvu za bogatenje vzgojno-izobraževalnega procesa in ustvarjanje inovativnega učnega okolja ter dolgoročnejše učinke tudi v širši družbi.
__________________________

Kulturni bazar je enodnevna prireditev, ki bo 4. aprila 2019 potekala ves dan, od 9. do 22. ure. V Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma bodo urejeni razstavni prostori, na katerih bodo predstavljena vsa področja kulturno-umetnostne vzgoje z gradivom, publikacijami in dodatnimi informacijami, dogajanje v Prvem preddverju pa namenjamo ustvarjalnim delavnicam in predstavitvam partnerjev Kulturnega bazarja.

Program strokovnega usposabljanja je objavljen na spletni strani www.kulturnibazar.si, kjer najdete tudi več informacij o dogodku. Udeležba na Kulturnem bazarju je za vse obiskovalce brezplačna.

Na spletni strani Kulturnega bazarja je objavljen tudi spletni Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje, kjer se s ponudbo za otroke in mladino ter za vrtce, osnovne in srednje šole ter s ponudbo strokovnega usposabljanja na tem področju predstavijo kulturne ustanove iz vse Slovenije.

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2019 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.
Ventilator Besed

Ustvari svojo značko