Dogodkovnik

  • slovik_-_umberto_galimberti_foto_boris_princic

UMBERTO GALIMBERTI V CD

Ventilator besed | 25.1.2013 | Komentarji 0

Četrtek, 7. februarja, ob 18. uri

UMBERTO GALIMBERTI V CD

MLADI, NIHILIZEM IN PRIHODNOST

Predavanje avtorja uspešnic Grozljivi gost in Miti našega časa.

 

Umberto Galimberti je redni profesor na univerzi Ca' Foscari v Benetkah, kjer poučuje od leta 1976. Od leta 1985 je redni član mednarodnega združenja International Association for Analytical Psychology.

Rodil se je v Monzi leta 1942. Študiral je filozofijo, antropologijo in psihologijo, najprej v Italiji in nato v Nemčiji.

Je avtor številnih izvirnih znanstvenih in poljudnoznanstvenih del, prevodov in strokovnih objav v raznih italijanskih medijih.

Med njegovimi deli:

1977 - Linguaggio e civilta, Mursia, Milano

1979 - Psichiatria e Fenomenologia, Feltrinelli, Milano. ?

1983 - Il corpo, Feltrinelli, Milano. ?

1984 - La terra senza il male. Jung dall'inconscio al simbolo, Feltrinelli, Milano ?

1986 - Invito al pensiero di Heidegger, Mursia, Milano. ?

1987 - Gli equivoci dell'anima, Feltrinelli, Milano. ?

1989 - Il gioco delle opinioni, Feltrinelli, Milano. ?

1992 – Idee: il catalogo e questo, Feltrinelli, Milano. ?

1994 - Parole nomadi, Feltrinelli, Milano. ?

1996 - Paesaggi dell'anima, Mondadori, Milano. ?

1999 - Psiche e techne. L'uomo nell'eta della tecnica, Feltrinelli, Milano. ?

2000 - Orme del sacro, Feltrinelli, Milano. ?

2001 - La lampada di psiche, Casagrande, Bellinzona. ?

2003 - I vizi capitali e i nuovi vizi, Feltrinelli, Milano. ?

2007 - L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano.

2009 - I miti del nostro tempo, Feltrinelli, Milano.

 

Njegova dela so bila prevedena v več jezikov; knjigi Grozljivi gost: nihilizem in mladi in Miti našega časa, tudi v slovenščino.

Umberto Galimberti je eden najvidnejših predstavnikov filozofske šole, ki se je precej neenotno razvila v drugi polovici 20. stoletja, tako da pravzaprav nima nekega enotnega imena.

Gre za miselni tok, ki se tesno navezuje na psihologijo, delno tudi na antropologijo in religiologijo. Za ta tok je značilna filozofska obravnava tem, ki jih ponuja analitična psihologija s C. G. Jungom, antična filozofija (predvsem Platon) in tiste smeri antropologije in religiologije, ki se ukvarjajo z arhaičnimi religijami in miti.

Filozofija Umberta Galimbertija temelji na predpostavki, da filozof ne živi v trdnjavi znanja, racionalnosti in logike, ampak sredi življenja neke skupnosti, človek med ljudmi, kateremu znanje, racionalnost in logika ne onemogočajo, ampak šele dovoljujejo, da se sooča z realnostjo svojega časa.

Galimberti razmišlja o izzivih sodobne družbe, pri čemer uporablja temu primerne metode analize in sinteze, vendar pa ne zavrača antičnih in celo arhaičnih oblik modrosti. Njegov človek je celota, ne le seštevek organov ali kontrapozicija duha in telesa. Temu človeku razpira filozof, ki ni več le akademik, ampak tudi in predvsem učitelj, pomočnik ali vodnik, nove perspektive: sakralnost telesa, cikličnost časa, življenjskost simbolov.

Umberto Galimberti zna nagovoriti sodobnega človeka, ki so se mu miti strnili v pojme ali parole. V svojem delu Miti našega časa obravnava pojave sodobne družbe, ki so izgubili vsakršno razsežnost arhaične pripovedi in s tem postali samoumevni, dogmatski – aksiomi 21. stoletja. Tehnika, rast, napredek, mediji, lepota, moda, mladost, psihoterapija, varnost: to so teme, ki jih človek vsrkava po principu samoumevnosti, brez razmisleka, brez interpretacije, brez posredniške vloge, ki so jo nekoč imele mitološke pripovedi.

Med temami, ki jih je obravnaval Galimberti, lahko prav gotovo izpostavimo njegovo razmišljanje o nihilizmu in mladih. Njegova knjiga o »grozljivem gostu« je dosegla tudi tiste bralce – na primer starše, učitelje, socialne in pedagoške delavce ter nazadnje dijake – ki se običajno ne spuščajo v analizo nietzschejanske kritike. Nihilizem, ki ga bralcu predstavlja Galimberti, je razumljiv, dosegljiv in s tem še veliko bolj grozeč. Ni literarni konstrukt, ni filozofska smer; je nekaj otipljivega, masovnega, nekaj, kar celi generaciji zamegljuje pogled v prihodnost.

 

Linhartova dvorana, 5 EUR

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2019 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.
Ventilator Besed

Ustvari svojo značko