Dogodkovnik

  • cd_24

Pozitivna psihologija 2015

Ventilator besed | 17.1.2015 | Komentarji 0

V tretjo sezono predavanj za boljše življenje vstopamo z disciplino, pogumom in vztrajnostjo. Ugledni predavatelji so pripravili svež sklop uporabnih tem iz pozitivne psihologije. Posvetili se bomo razumevanju »izštekanih« najstnikov in ugotavljali, katere so ključne sestavine uspešnega partnerskega odnosa. Poglobljeno pa bomo razmišljali tudi o tem, za kaj si je vredno vzeti čas in kako lahko s pozitivnim pristopom postanemo navdihujoči vodje.  

 

 

        21. 1. 2015: Disciplina, pogum in vztrajnost kot pogoj za reševanje življenjskih stisk,dr. Andrej Perko

        11. 2. 2015: Ljubezen žal ni dovolj, Sandi Kofol 

        5. 3. 2015: Izštekani najstnikiin starši, ki štekajo, Leonida Mrgole in dr. Albert Mrgole

        9. 4. 2015: Vodenje: od odtujenega do človeškega s pozitivno psihologijo, Niko Mejaš in Katarina Veselko 

        25. 5. 2015: Pozitivna psihologija časa, Miran Morano 

 

 

21. januarja2015 ob 18. uri

DISCIPLINA, POGUM IN VZTRAJNOST KOT POGOJ ZA REŠEVANJE ŽIVLJENJSKIH STISK

Brez trdega dela tudi v psihoterapiji ni rešitev. To je spoznanje pokojnega psihiatra Janeza Ruglja, ki je s svojo socialno-andragoško metodo pomagal stotinam ljudi v stiski. Ta metoda ni zgolj psihoterapevtski pristop v ožjem smislu. Je način življenja, ki zahteva pogum in vztrajnost za preseganje stiske. Zavedam se, da so lahko moje trditve za psihoterapevtke pristope provokativne, vendar dolgoletne izkušnje dela z ljudmi v različnih težavah (zasvojenost, težave v medsebojnih odnosih, stanja anksioznosti, preganjavice itd.) potrjujejo moje razmišljanje. S. Peck v znameniti knjigi Ljubezen in duhovna rast piše, da je mogoče z malo discipline napraviti le malo, z veliko discipline pa vse. Za takšno trdo delo se odloči le majhen odstotek ljudi v stiski, ki so pripravljeni pogumno in vztrajno slediti napotkom, kako živeti »pravilno«, da se rešijo težav.

 

Andrej Perko

Doktor psihologije in specialist kliničnopsihološkega svetovanja. Dolga leta je bil koterapevt in sodelavec dr. Janeza Ruglja, zdaj nadaljuje njegovo delo. Že več kot dvajset let vodi terapevtske skupine ljudi z različnimi težavami in stiskami po modificirani Rugljevi socialno-andragoški metodi.

Svoja spoznanja je objavil v strokovnih člankih in knjigah Samopodoba ljudi v stiski, Družina na križpotju, Otroci alkoholikov in tiranov ter Pijan od življenja. Skupaj z ženo sta dvajset let življenja v skupnosti dr. Ruglja opisala v knjigi Poletje je dalo na glavo klobuk.

 

 

11. februarja 2015 ob 18. uri

LJUBEZEN ŽAL NI DOVOLJ

Za dober partnerski odnos ljubezen ni dovolj. Skupna vizija partnerskega odnosa in ustrezna kompatibilnost sta le dve nujno potrebni sestavini za uspešen odnos. Prav tako potrebujemo tudi, pri obeh partnerjih, odločitev in voljo za negovanje in vzdrževanje partnerskega odnosa. To pomeni vzeti si čas in nameniti energijo za najin odnos. Pohvala, pozornost ter ustrezen odnos do partnerja in samega sebe so prav tako nujne sestavine recepta za okusen partnerski obrok = odnos. Dober partnerski odnos naj pripomore h kakovosti življenja obeh partnerjev (intimnost) in naj ne bo nekaj, brez česar eden ali drugi misli, da ne more (pre)živeti. Zakaj nam marsikdaj vse to ne uspeva?

 

Sandi Kofol

Po končani osnovni šoli in gimnaziji je diplomiral na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Že v četrtem letniku se je začel dodatno usposabljati iz transakcijske analize in pozneje tudi postal psihoterapevt – transakcijski analitik. Ima več kot 10-letne izkušnje z vodenjem skupin za osebnostno rast ter izobraževalnih delavnic in svetovanja v različnih slovenskih podjetjih. Prav tako že ves čas izvaja psihoterapijo ter psihološko svetovanje za posameznike, pare in skupine.

 

 

5. marca 2015 ob 18. uri

IZŠTEKANI NAJSTNIKI IN STARŠI, KI ŠTEKAJO

Starši se v odnosu z odraščajočimi najstniki odzivamo spontano, kar največkrat privede do izklopa povezanosti in posledično do izgube vzgojnega vpliva. Sprememba v zavedanju odrasle vloge odpira dostop do moči vplivanja s sodelovanjem in povezanostjo. Zavedanje pomena odzivnosti staršem omogoča, da zagotovijo temelje zdravemu odraščanju na vseh področjih otrokovih razvojnih potreb. Veliko tega že vemo: vemo – kaj, zmanjka pa nam idej, ko smo pred nalogo – kako.

Kako biti starši, ki so prisotni, ki se ustrezno odzivajo ter ob povezanosti in stiku ohranjajo meje, pravila in avtoriteto, številnim pomeni nerešljivo zadrego. Predavatelja sta v svoji knjižni uspešnici Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, zbrala obsežno zalogo vsakdanjih življenjskih zgodb s konkretnimi primeri in ustvarjalnimi namigi za funkcionalno odzivnost v domala vseh mogočih vzgojnih položajih. Iz izkušenj bosta predstavila najbolj ključne in pomembne zgodbe v odnosu med starši in najstniki, po svoje, z iskreno, odprto in neposredno pripovedjo, ki poslušalce v sproščenem in humornem duhu pripelje v stik z resničnimi občutki, običajno prikritimi kot skrbno varovana družinska skrivnost.

 

Leonida Mrgole in dr. Albert Mrgole

Leonida Mrgole in dr. Albert Mrgole sta partnerja trideset let in starša štirih otrok, zadnjih deset let pa skupaj delujeta kot psihoterapevtski par. Na svoji poti sta se vsak po svoje izobraževala in nabirala življenjske izkušnje, Leonida kot refleksoterapevtka in imago facilitatorka, Albert kot psiholog, sociolog, sistemski psihoterapevt, zdaj pa skupaj končujeta izobraževanje iz emocionalno usmerjene terapije.

Pri delu sta v skupnem sodelovanju razvila inovativen slog, v katerem se dopolnjujeta v strokovni natančnosti in domiselnih praktičnih rešitvah, z varnim posluhom za potrebe udeležencev. Ta način je vpisan v vseh oblikah njunega dela, od individualnega terapevtskega dela s skupinami, predavanj za starše in delavnic za različne delovne kolektive. Delujeta v okviru zavoda Vezal.

 

 

9. aprila 2015 ob 18. uri

VODENJE: OD ODTUJENEGA DO ČLOVEŠKEGA S POZITIVNO PSIHOLOGIJO

Novi izzivi v organizacijah zahtevajo nove načine vodenja. S prehodom iz tradicionalne kulture v moderno se spreminja tudi pristop k vodenju, ki ljudi v skladu z načeli pozitivne psihologije obravnava kot sposobne, motivirane in vredne zaupanja. Na področju organizacij se dogaja veliko premikov:

        od nadzora k zaupanju,

        od zunanje motivacije k notranji,

        od preživljanja h kakovostnemu življenju,

        od legalnega k moralnemu in etičnemu,

        od tradicionalnega vodenja do transformacijskega.

Pozitiven pristop k vodenju je veliko več kot nadomeščanje »problemov« z »izzivi« – gre za celostno spremembo iz vodje, ki nadzira, v vodjo, ki navdihuje.

 

Nikolaj Mejaš, univ. dipl. psiholog

Je soustanovitelj in direktor podjetja O. K. Consulting. Nikolaj je strokovnjak v svetovanju, izobraževanju, coachingu in treniranju na različnih področjih poslovne psihologije, največ v vodenju in prodaji. Za njim je več kot dvajset let dela v usposabljanju, svetovanju, izobraževanju in treniranju na različnih področjih poslovne psihologije. Njegovo strokovno delo temelji na transakcijski analizi, kognitivni in behavioralni psihologiji ter na nevrolingvističnem programiranju.

 

Katarina Veselko, univ. dipl. psihologinja

Po poklicu je univerzitetna diplomirana psihologinja, zaposlena v podjetju O. K. Consulting. Že v študentskih letih je izpeljala več kot dvesto ur delavnic in treningov (predvsem iz komuniciranja) ter vodila izobraževalni sistem v organizaciji študentov psihologije na državni in mednarodni ravni. Opravila je mednarodni certifikat NLP (nevrolingvistično programiranje) mojster praktik in NLP coach, dodatno pa se izobražuje iz transakcijske analize. Pri delavnicah uporablja tudi znanje in veščine, pridobljene ob več kot desetletnem prakticiranju in poučevanju improvizacijskega gledališča.

 

 

25. maja 2015 ob 18. uri

POZITIVNA PSIHOLOGIJA ČASA

Imate tudi vi kakšno težavo s časom? Ga je premalo? Vam prehitro mineva? Se sprašujete, kam je šel?
Vsi ljudje imamo nekaj skupnega: vsak dan imamo na voljo 24 ur. Razlikujemo pa se po (vsaj) treh dejavnikih:

·         kakšen je naš odnos do časa,

·         za kaj svoj čas porabljamo (ali trošimo) in

·         kako svoj čas porabljamo (ali trošimo).

 

Med predavanjem boste razmišljali:

·         o treh psiholoških ovirah učinkovite izrabe časa,

·         kako posamezni osebnostni tipi vrednotijo in izrabljajo čas,

·         za kaj si je vredno vzeti čas ter

·         o rabi ure in kompasa.

 

Miran Morano

Predavatelj, izobraževalni trener, moderator in večni učenec. Kot andragoga in sociologa ga najbolj zanimajo procesi vplivanja na spremembo miselnosti in vedenja, zlasti spremembe pri sodelovanju z ljudmi ter pri rabi ure in kompasa. Verjame v neskončne zmožnosti ljudi ter razvija načine soustvarjanja sinergije stikov in dotikov. To je tudi slogan njegove družbe Tangens, d.o.o.

 

 

Kosovelova dvorana, posamezno predavanje 8 EUR, ves cikel 32 EUR

Dodatne informacije: T 01 2417 146 E janina.pintar@cd-cc.si

 

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2018 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.
Ventilator Besed

Ustvari svojo značko