Dogodkovnik

  • gm_3

DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA

Ventilator besed | 19.5.2017 | Komentarji 0

Koncert v počastitev spomina na

Frana Gerbiča in Mateja Hubada

 

 

 

Pevska pripravnica Glasbene matice Ljubljana

Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana

Mladinski operni zbor Hobit Glasbene matice Ljubljana

Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana

Seniorski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana

Mešani pevski zbor Iacobus Gallus iz Trsta

Moški pevski zbor Viribus unitis

Učenci Pevske šole Glasbene matice Ljubljana

 

 

Sobota, 20. maj 2017, 18.00

Ljubljana, Slovenska filharmonija,

Dvorana Marjana Kozine

 

Vstop prost!

 

 

Spored

 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA

Tatjana Štrbenk, zborovodkinja

Nina Skebe, klavir

 

Prir. Matej Hubad (1866–1937)

POJTE, POJTE DROBNE PTICE … (ljudska)

 

 

PEVSKA PRIPRAVNICA GLASBENE MATICE LJUBLJANA

Tatjana Štrbenk, zborovodkinja

Nina Skebe, klavir 

 

Ljudska, zapisal Matej Hubad

KATARINA BARBARA 

 

Ljudska, zapisal Matej Hubad

BARČICA

 

Jakob Jež (1928)

MIŠKA IN MAVRICA (Dragica Sojer)

 

 

PEVSKA ŠOLA GLASBENE MATICE LJUBLJANA

Emilija Štembal (mentorica Tanja Rupnik)

Nejc Lavrenčič, klavir

 

Benjamin Ipavec (1829–1908)

BOŽJI VOLEK (Oton Župančič)

 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA

 

Prir. Matej Hubad

ŠALJIVA, ZBADLJIVA (ljudska)

 

Prir. Matej Hubad

V DOLINCI PRIJETNI JE LUBI MOJ DOM (ljudska)

 

 

 

MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA 

Živa Ploj Peršuh, dirigentka 

 

Prir. Emil Adamič (1877–1936)

ČE TI NE BOŠ MOJ (ljudska)

 

Prir. Matej Hubad

SREČNO, SREČNO, LJUB'CA MOJA (slovenska ljudska)

 

Benjamin Ipavec

EJ, TEDAJ (Ljudmila Prunk - Utva)

 

Andrej Makor (1987)

JE LEPA GORICA (ljudska iz Škednja pri Trstu) noviteta

 

 

Razglasitve rezultatov Natečaja za priredbo slovenske ljudske pesmi

 

 

MEŠANI PEVSKI ZBOR IACOBUS GALLUS IZ TRSTA

Marko Sancin, dirigent

 

Prir. Ubald Vrabec (1905–1992)

POLKA JE UKAZANA (ljudska)

 

Prir. Hilarij Lavrenčič (1962)

PREUOZKE SO STAZICE (ljudska iz Benečije)

 

Matej Kastelic

VSAKA JESEN RUMENI (ljudska iz Istre)

 

Prir. Mojca Prus (1982)

ŠÜRKA JE TISA (ljudska iz Zgornjih Petrovec)

 

Prir. Andrej Makor

VODA RAJNA (ljudska iz Plestišč v Beneški Sloveniji) noviteta in prvonagrajena skladba  Natečaja za priredbo slovenske ljudske pesmi

 

 

***

 

 

 

Razglasitev Tomaža Tozona za častnega člana Glasbene matice

 

 

MLADINSKI OPERNI ZBOR HOBIT GLASBENE MATICE LJUBLJANA

Irma Močnik, zborovodkinja

Nina Skebe, klavir

 

Dean Burry (1972)

Pesem škratov iz 2. prizora mladinske opere Hobit

 

Fran Gerbič (1840–1917), prir. Damijan Močnik (1967)

PASTIRČEK (Fran Gerbič)

 

 

PEVSKA ŠOLA GLASBENE MATICE LJUBLJANA

 

Ronja Praprotnik (mentor Diego Barrios Ross)

Nejc Lavrenčič, klavir

 

Benjamin Ipavec

ČE NA POLJANE ROSA PADE (Josip Murn)

 

Kristina in Rozalija Kušar (mentorica Julieta Kubik de Habjanič)

 

Fran Gerbič

AVE MARIA

 

Julieta Kubik de Habjanič, sopran

Tanja Rupnik, sopran

 

Fran Gerbič

V NOČI (Ivan Resman)

 

 

SENIORSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA

Cecilija Čermelj Merljak, zborovodkinja

 

Fran Gerbič

KLIC POMLADNI (Ljudmila Poljanec – Utva)

 

Prir. Matej Hubad

JE PA DAVI SLAN'CA PALA (ljudska) 

 

Prid. Aldo Kumar (1954)

DAJTE, DAJTE (ljudska iz Istre)

 

 

 

MOŠKI PEVSKI ZBOR VIRIBUS UNITIS

Tomaž Tozon, dirigent 

 

Zorko Prelovec (1887–1939)

BELA BREZA (Alojz Gradnik)

 

Fran Gerbič

ROŽMARIN (Ivan Resman)

 

Prid. Emil Adamič

VSE NAJLEPŠE ROŽICE (ljudska)

 

Prir. Matej Hubad

KO'B SODOV NE BLO (ljudska)

 

 

 

Povezovanje koncerta:

Tomaž Simetinger

 

 

 

 

 

PEVSKA PRIPRAVNICA GLASBENE MATICE LJUBLJANA je namenjena predšolskim otrokom in otrokom prvih razredov. V pripravnici se otroci ob glasbi igrajo, se z njo izražajo, jo ustvarjajo ter predvsem v glasbi in petju uživajo ter tako osebnostno in pevsko rastejo. Zborovodkinja želi pri otrocih vzbuditi veselje do petja, jih naučiti osnov vokalne tehnike, razvijati pevski posluh, širiti glasovni obseg, jih navajati na pevsko disciplino ter jim posredovati čim več zanimivega in privlačnega pevskega repertoarja. Osnovni namen je, da bi otroci postopoma pevsko napredovali in razvili veselje do petja in glasbe.

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je bil ustanovljen leta 2005 z namenom, da bi otrokom približali kvalitetno, predvsem slovensko zborovsko literaturo, jih navduševali za ubrano zborovsko petje, za skupinsko poustvarjanje in jih skrbno vodili skozi pevski razvoj. Zbor redno nastopa in sodeluje tudi pri večjih glasbeno-scenskih projektih kot so bili ABC (Marjan Kozina), Pedenjped (Karol Pahor, Tadeja Vulc, Matevž Goršič idr.), Gal v galeriji (Tadeja Vulc), Kaznovana radovednost (Pavel Šivic), Brundibar (Hans Krasa) in Obiski pri Cuckih (Vitja Avsec). Pomembna so tudi vsakoletna snemanja za Radio Slovenija in založbo Mladinska knjiga. V sezoni 2016/2017 zbor vodi Tatjana Štrbenk.

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je bil ustanovljen leta 2006 z namenom mladim nuditi možnost za sodelovanje pri različnih vokalnih in vokalno-instrumentalnih projektih. Cilj zbora je postati homogena skupina pevcev, ki izvaja zahtevno slovensko in tujo zborovsko literaturo, redno koncertira, se udeležuje revij in tekmovanj, snema in izvaja novitete slovenskih skladateljev. V sezoni 2016/2017 zbor deluje kot projektni operni zbor, ki se pripravlja na izvedbo mladinske opere Hobit, decembra 2017 v Cankarjevem domu. Zborovodkinja zbora je Irma Močnik.

 

MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je bil ustanovljen leta 1891 in je že s prvim dirigentom, Matejem Hubadom, doživel zlato dobo. Ustanovitev zbora je takrat pomenila pomemben mejnik v slovenskem zborovstvu in kvaliteten preskok v umetniškem poustvarjanju. Pevski zbor je bil številen in stalen korpus, s katerim je društvo prirejalo vokalne in vokalno-instrumentalne koncerte tujih in slovenskih skladateljev. Njihovi koncerti so imeli reprezentativen značaj. Najpomembnejše programsko vodilo je bilo izvajanje izvirnih del slovenskih skladateljev. Kasneje je zbor izgubil prvenstvo med slovenskimi zbori, vseskozi pa je ostal aktiven in v določenem obdobju, ko je bila prepovedana vsa ostala dejavnost društva, tudi ohranjal njegovo kontinuiteto. V zadnjem obdobju je zbor v svoj repertoar ponovno začel uvrščati vokalno-instrumentalne skladbe: kantata Viktorja Parme Povodni mož (2012), kantata Tadeje Vulc Stara Ljubljana (2012), Magnificat Johna Rutterja (2013), Missa in Tempore Belli Josefa Haydna (2014), oratorij Elija Felixa Mendelssohna Bartholdyja (2016). 

 

SENIORSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je najmlajši sestav društva, saj je bil ustanovljen šele leta 2010. Poslanstvo zbora je omogočiti pevsko udejstvovanje čim širšemu krogu zainteresiranih, osnovni cilj pa je pevsko druženje in skozi primeren program doseganje in ohranjanje čim boljše ravni petja. Zbor poje slovenske ljudske pesmi v različnih priredbah, seže pa tudi po drugi literaturi slovenskih in tujih avtorjev. Jedro zbora tvorijo pevci, ki so svoje pevske in prijateljske vezi spletli skozi dolgoletno sodelovanje v Mešanem pevskem zboru Glasbene matice. Z veseljem pa sprejmejo v svojo družbo tudi nove člane.

 

PEVSKA ŠOLA GLASBENE MATICE LJUBLJANA, ki je bila na pobudo priznane zborovodkinje in sodelavke Glasbene matice Urše Lah ustanovljena leta 2006, se je v toku svojega delovanja razvila v suveren, visoko kvaliteten izobraževalni program. Pri vpisu v Pevsko šolo ni starostnih omejitev, dobrodošli so vsi, ki se želijo naučiti veščin pravilne pevske tehnike in pevskega poustvarjanja. Program Pevske šole je prvenstveno namenjen zborovskim pevcem vseh starostnih skupin, od najmlajših pevcev v obdobju pred mutacijo do pevcev zrelejših let. Obsega pet letnikov skupinskega ali individualnega pouka petja, ki poteka enkrat tedensko, in vključuje skupinske delavnice ter korepeticije. Poleg pouka petja poteka tudi obvezni pouk teorije glasbe, ki je zgoščen v dva letnika ter obsega snov šestih razredov nižje glasbene šole. Pri pouku petja, v skupinah treh učencev ali individualno, pevci sistematično spoznavajo principe pravilne uporabe in razvijanja pevskega glasu ter elemente pravilnega pevskega izvajanja na različnih ravneh.

 

MEŠANI PEVSKI ZBOR IACOBUS GALLUS IZ TRSTA ima za svoje posebno poslanstvo predstavljati slovensko glasbeno kulturo na Tržaškem, v čemer sledi zgledu istoimenskega predhodnika, ki ga je do leta 1974 vodil priznani skladatelj in zborovodja Ubald Vrabec. Zbor se udeležuje državnih in mednarodnih tekmovanj ter festivalov, kjer prejema najvišja priznanja. Sodeluje v različnih zborovskih izmenjavah in vsako sezono nastopi z orkestrom Glasbene matice Trst. Zbor je nastopil v Italiji, Sloveniji, Avstriji, Španiji, Nemčiji in na Madžarskem, povsod tudi s skladbami slovenskih tržaških skladateljev. Repertoar zbora je sicer obsežen in raznolik, v njem pa so sakralne, umetne in ljudske pesmi slovenskih in tujih skladateljev. Zbor je doslej izdal tri zgoščenke, njihove koncerte pa snema tudi RTV Slovenija. Od leta 2008 zbor vodi Marko Sancin.

 

MOŠKI ZBOR VIRIBUS UNITIS se je leta 2002 oblikoval na pobudo zborovodja Tomaža Tozona, ki je želel obuditi podobo številčnega moškega sestava lesarjev iz nekdanjih let. Zbor je sprva deloval pod okriljem Glasbene matice Ljubljana, zdaj pa že vrsto let samostojno. Izkušeni pevci iz vse Slovenije se srečujejo ob različnih priložnostih in vadijo v strnjenih, intenzivnejših sklopih. Kot eden redkih slovenskih moških sestavov so zaželeni gostje različnih prireditev. Letos bodo med drugim nastopili na koncertu Dan Glasbene matice Ljubljana in na festivalu Zbogom orožje, pozdravljena pesem. Repertoar zbora je širok, od umetne, sakralne do ljudske pesmi različnih narodov, in se prilagaja priložnostnim nastopom. Zbor je v nekajletnem obdobju iz pomembnega izročila svetovne in slovenske zborovske literature ter ob rednem stiku z občinstvom leta 2004 posnel tudi zgoščenko, ki jo je izdala Glasbena matica Ljubljana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOVEDNIK:

 

AVDICIJA ZA OTROŠKI ZBOR PEDENJPED

 

Glasbena matica Ljubljana vabi otroke, stare 8-12 let k sodelovanju pri izvedbi glasbeno-gledališke predstave Pedenjped. Pesmi Nika Grafenauerja iz zbirke Pedenjped so dobile zvočno refleksijo v opusih različnih slovenskih skladateljev. Izbor le-teh je glasbena osnova gledališke predstave, ki jo bosta v sezoni 2017/2018 skupaj oblikovala projektni otroški zbor Glasbene matice in člani gledališke skupine Pionirskega doma.

Avdicija: 15. in 22. 6. 2017, 17.00, Ljubljana, Glasbena matica

Prijave in informacije: http://glasbenamatica.si/otroski-pevski-zbor-glasbene-matice-ljubljana/

 

PEVSKA ŠOLA GLASBENE MATICE 

 

Sprejemni preizkus za kandidate, ki se želijo v šolskem letu 2017/2018 vpisati v Pevsko šolo Glasbene matice, bo potekal 13. 6. in 12. 9. 2017, ob 18.30 na Glasbeni matici.  Podrobnejše informacije o programu, vsebinah in metodi poučevanja ter prijavnico za sprejemni preizkus najdete na spletni strani http://glasbenamatica.si/pevska-sola/

 


GLASBENE POČITNICE ZA OTROKE (6-10 let)

 

26. – 30. 6. 2017 in 21. – 25. 8. 2017, od 8. do 16. ure, Ljubljana, Glasbena matica

Podrobnejše informacije na http://glasbenamatica.si/glasbene-pocitnice/

 

 

PEVSKO POLETJE NA GLASBENI MATICI 2017:

 

 

PEVSKA DELAVNICA Z DIEGOM BARRIOSOM ROSSOM

17.–21. 7. 2017, Ljubljana, Glasbena matica

 

MOJSTRSKI TEČAJ PETJA S PIO BRODNIK

7.– 11. 8. 2017, Ljubljana, Glasbena matica

 

MOJSTRSKI TEČAJ PETJA Z BARBARO JERNEJČIČ FÜRST

14.–18. 8. 2017, Ljubljana, Glasbena matica

 

KONZULTACIJE ZA SOLO PEVCE Z MARCOSOM FINKOM

4.– 8. 9. 2017, Ljubljana, Glasbena matica

 

Podrobnejše informacije na http://glasbenamatica.si/mojstrski-tecaji/

 

 

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2018 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.
Ventilator Besed

Ustvari svojo značko