Dogodkovnik

  • preteklost

PRETEKLOST POD MIKROSKOPOM

Ventilator besed | 24.10.2017 | Komentarji 0

Naravoslovne raziskave v muzeju

Občasna razstava

Narodni muzej Slovenije, Muzejska 1, Ljubljana
25. oktober 2017–30. april 2018

 

Kakšen je bil videti Celjski grof Ulrik II.? Koliko je stara neandertalčeva piščal iz Divjih bab? Kakšen zaklad so našli v rimskem loncu, izkopanem pri Drnovem?

Muzejski predmeti skrivajo različne zgodbe, ki jih moramo odkriti, če želimo spoznati svet in življenje v preteklosti. Nekatera vprašanja so zelo zapletena, zato je z metodami humanističnih ved težko poiskati vse odgovore. Muzejski strokovnjaki se pri svojem delu pogosto povežejo s fiziki, kemiki in drugimi naravoslovci – skupaj rešujejo uganke in iščejo rešitve. Interaktivna razstava obiskovalcem omogoča, da se s pomočjo naravoslovnih ved na sodoben način tudi sami preizkusijo v reševanju znanstvenih izzivov, rešitve pa potrdijo s številnimi zanimivimi poizkusi.

 

Naravoslovje in humanistika skupaj omogočata celovito in znanstveno podprto interpretacijo muzejskih predmetov, pojavov in dogodkov. Razstava predstavlja rezultate raziskovalnega dela v okviruraziskovalnih programov Narodnega muzeja Slovenije. Njen namen je predvsem opozoriti na pomen povezovanja med strokami – interdisciplinarnost humanistike in naravoslovja je pri muzejskem delu neizogibna. Razstave in programi za obiskovalce so le eno od področij, za katere skrbijo muzejski strokovnjaki; pomemben del, ki je javnosti manj znan, obsega preučevanje in varovanje premične kulturne dediščine, torej skrbno strokovno delo s predmeti in zbirkami. Ta omogoča interpretacijo sveta predmetov, ki je nastal v tesni povezavi z družbenim, ekonomskim in duhovnim razvojem v zgodovini. Pomemben vidik je raziskovanje predmetov kot posrednikov kulturnih pomenov in vrednot, saj raziskave vplivajo na krepitev narodne zavesti in poudarjajo pomen kulturnega razvoja Slovenije, obenem pa pripomorejo h krepitvi družbene zavesti o odličnosti naše premične kulturne dediščine in o nujnosti njenega ohranjanja.

 

Na današnji novinarski konferenci pred odprtjem razstave je vodja razstavnega projekta, soavtorica razstave in vodja raziskovalnega programa Predmet kot reprezentanca, okus, ugled, moč. Raziskave materialne kulture na Slovenskem doc. dr. Mateja Kos povedala: »Muzejski predmeti pripovedujejo o preteklosti, zato so prvovrstni zgodovinski viri, enakovredni pisnim. Iz preteklosti se lahko učimo za prihodnost. Predmet, ki ne spregovori, je mrtev, nem, pravzaprav zaklenjen, zato ga moramo s svojim znanjem odkleniti in ga pripraviti do tega, da nam pove svojo zgodbo. S tem odkrijemo delček zgodbe posameznega predmeta in jo združimo v skupno predstavitev preteklosti.«

 

Urednica kataloga in soavtorica razstave doc. dr. Alenka Miškec pa je poudarila: »Razstava in knjiga sta rezultat skupnega dela strokovnjakov z različnih področij, saj pri projektu, kot je ta, zahtevane naloge presegajo zmožnosti in znanje posameznika ali ozke skupine.«

 

Razstava obsega 14 sklopov, ki predstavljajo izzive, s katerimi so se soočili muzejski strokovnjaki, in naravoslovne metode, ki so jih pripeljale do rešitve: Piščal (Iz katerega časa je?), Granati (Od kod prihajajo ti poldragi kamni iz časa preseljevanja ljudstev od 4. do 7. stoletja?), Preja (Preja je bila najdena na Barju. Iz katerega materiala je, iz katerega časa?), Keramika (So posodo po angleški modi s konca 18. in začetka 19. stoletja izdelali v Ljubljani, v Trstu, v Gradcu ali kje drugje?), Srednjeveška topova (Kako sta bila narejena najstarejša ohranjena topova na Slovenskem?), Meči (Kako so srednjeveški mojstri iz jekla izdelali odlične meče?), Ploščni oklep (Kako je bil izdelan oklep in kako ga je bilo nositi?), Papir (Iz kakšnega papirja so bile izdelane najpomembnejše knjige, kot sta Dalmatinova Biblija ali Slava vojvodine Kranjske?), Od brona do medenine (So meči keltski ali rimski?), Steklo (So zanimivi izdelki iz 16. stoletja nastali v Benetkah ali v Ljubljani? Kdaj so izdelali pivski rog?), Lonec Drnovo (Kaj je v loncu, ki ga niso smeli poškodovati, iz katerega časa je?), Mumija (Kdo je bil pokojnik, kdaj in kje je živel?), Ulrik II. (Kako je bil videti zadnji Celjski grof, katerega lobanjo hrani Pokrajinski muzej Celje?) in Lipidi (Kaj so jedli naši predniki v 6. stoletju pr. n. št.?).

 

Raziskave materialne kulture so v preteklih letih pomembno obogatile slovensko zgodovinopisje. Po zaslugi sistematičnega, interdisciplinarno zasnovanega dela se je Narodni muzej Slovenije uspešno potrdil kot pomembna raziskovalna ustanova s koncesijo, ki se posveča večplastnemu raziskovanju premične kulturne dediščine tudi s pomočjo širšega nabora naravoslovnih analitskih metod.

 

Raziskave so rezultat raziskovalnega programa Predmet kot reprezentanca, okus, ugled, moč. Raziskave materialne kulture na Slovenskem, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in raziskovalnega programa Premična kulturna dediščina: arheološke in arheometrične raziskave.

 

Slikovno gradivo za novinarje je dosegljivo na tej povezavi(zip, 45,8 MB).

 

Izšel je tudi katalog razstave z naslovom Preteklost pod mikroskopom. Naravoslovne raziskave v muzeju.

 

V Narodnem muzeju Slovenije ob razstavi pripravljajo bogat spremljevalni program: predavanja in vodene oglede razstave s strokovnjaki, delavnice za otroke in šolajočo se mladino, številne zanimive poizkuse in vrsto dejavnosti, ki odstirajo pogled v naravoslovne in humanistične znanosti.

 

Za dodatne informacije:

Petra Grom

Narodni muzej Slovenije, odnosi z javnostmi

T. 01/241 44 04; M. 051 253 781; E. petra.grom@nms.si, www.nms.si

Katalog

PRETEKLOST POD MIKROSKOPOM. Naravoslovne raziskave v muzeju

Glavna in odgovorna urednica: Alenka Miškec

Recenzentka: prof. dr. Irena Lazar

Tehnična redakcija: Matej Hreščak

Jezikovni pregled: Borut Petrović Jesenovec

Oblikovanje: Barbara Bogataj Kokalj

 

Pisci besedil:Mateja Kos, Tomaž Lazar, Alenka Miškec, Nataša Nemeček, Saša Rudolf, Žiga Šmit, Zora Žbontar, Mihael Budja, Tomislav Kajfež, Katja Mahnič, Eva Menart, Nives Ogrinc, Urša Pajk, Daša Pavlovič, Miran Pflaum, Tjaša Tolar, Matija Turk, Peter Turk in Anton Velušček

 

Avtorji slikovnega gradiva:Federico Bernardini, Gojka Pajagič Bregar, Mihael Budja, Franci Cimerman, Katarina Čufar, Dejana Đorđević, Andrej Hirci, Irma Langus Hribar, Alojz Hudej, Gojmir Klanjšček, Tamara Korošec, Adrijan Košir, Jakob Kraner, Tomaž Lauko, Tomaž Lazar, Marko Mahnič, Eva Menart, Zoran Milić, Ida Murgelj, Ivo Nemec, Nataša Nemeček, Matija Pavlovec, Miran Pflaum, Dean Pekarovič, Sonja Perovšek, Matija Strlič, Matija Turk, Žiga Šmit, Alan Williams, Edvin Wood

 

Zemljevidi:GeoPodobe Vida Bitenc s. p.

 

Tisk:Collegium graphicum d. o. o.

Naklada:400 izvodov

Cena:26 €

© 2017 Narodni muzej Slovenije, Ljubljana

Publikacija je izšla s podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Raziskave so rezultat raziskovalnega programa Predmet kot reprezentanca, okus, ugled, moč. Raziskave materialne kulture na Slovenskem, ki ga financiraJavna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 


 

Poglavja kataloga

Mateja Kos
Raziskovalno delo, zgodovina in muzej

Žiga Šmit
Preteklost skozi oči naravoslovca

 

Zora Žbontar in Saša Rudolf
Ob zori arheometrije

 

Nataša Nemeček in Eva Menart
Baker, bron ali medenina – to je zdaj vprašanje.
Zgodovina naravoslovnih raziskav v Narodnemmuzeju Slovenije

 

Katja Mahnič
Interpretacija Kapitolinske volkulje. Spopad med humanisti in naravoslovci

 

Matija Turk

Začetki glasbe: Neandertalska piščal iz Divjih bab I

 

Daša Pavlovič

Dragocenosti iz daljne Indije

 

Anton Velušček in Tjaša Tolar

Vrhunski izdelek s predilnega vretena

 

Mateja Kos in Žiga Šmit

Namizna posoda po angleški modi

 

Tomaž Lazar

Najstarejša ohranjena topova v Sloveniji

 

Tomaž Lazar

Poznosrednjeveški messer – meč »malega človeka«

 

Tomaž Lazar

Jeklena koža izpod kladiva okleparskih mojstrov

 

Urša Pajk in Eva Menart

Čar in enkratnost najzanesljivejšega nosilca zapisa

 

Peter Turk in Žiga Šmit

Od brona do medenine

 

Mateja Kos in Žiga Šmit

Prestižno beneško steklo ali domač izdelek?

 

Alenka Miškec

Pogled v skrito notranjost rimskega lonca

 

Tomislav Kajfež in Miran Pflaum

Glasnika iz dežele mrtvih

 

Tomaž Lazar

Pravi obraz zadnjega grofa Celjskega

 

Mihael Budja in Nives Ogrinc

Arheologija lipidov – odkrivanje organskih ostankov hrane v prazgodovinskih posodah

 

Eva Menart, Nataša Nemeček, Saša Rudolf, Žiga Šmit in Zora Žbontar

Kratek pregled izbranih naravoslovnih metod

 


 

Podatki o razstavi

PRETEKLOST POD MIKROSKOPOM. Naravoslovne raziskave v muzeju
Na ogled od 25. oktobra 2017 do 30. aprila 2018

Narodni muzej Slovenije, Muzejska ulica 1, Ljubljana

 

Avtorji razstave: doc. dr. Mateja Kos, dr. Tomaž Lazar, doc. dr. Alenka Miškec, Saša Rudolf, dr. Zora Žbontar (Narodni muzej Slovenije) in prof. dr. Žiga Šmit (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, in Institut »Jožef Stefan«)

 

Strokovni sodelavci: Polona Bitenc (Narodni muzej Slovenije – NMS), prof. dr. Bonnie A. B. Blackwell (RFK Science Research Institute in Williams College), Helena Bras Kernel (NMS), prof. dr. Mihael Budja (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – UL FF, Oddelek za arheologijo), prof. dr. Katarina Čufar (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta – UL BF, Oddelek za lesarstvo), dr. Anja Dular (NMS), prof. dr. Peter Fajfar (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo – UL NTF OMM), mag. Andrej Hirci (Narodna galerija – NG), Alojz Hudej (Sistemska tehnika d. o. o.), dr. Janka Istenič (NMS), Barbara Jerin (NMS), Tomislav Kajfež (NMS), doc. dr. Katja Kavkler (Restavratorski center, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – RC ZVKDS, Oddelek za naravoslovne raziskave), dr. Grega Klančnik (UL NTF OMM), prof. dr. Timotej Knific (NMS), dr. Lidija Korat (Zavod za gradbeništvo Slovenije – ZAG, Laboratorij za cemente, malte in keramiko), prof. dr. Peter Kos (NMS), Jakob Kraner (UL NTF OMM), dr. Boštjan Laharnar (NMS), prof. dr. Jakob Lamut (UL NTF OMM), mag. Irma Langus Hribar (NMS), mag. Gorazd Lemajič (NMS), dr. Maja Lozar Štamcar (NMS), doc. dr. Katja Mahnič (UL FF, Oddelek za umetnostno zgodovino), prof. dr. Jožef Medved (UL NTF OMM), dr. Eva Menart (NMS), izr. prof. dr. Maks Merela (UL BF, Oddelek za lesarstvo), Iztok Močevnik (NMS), prof. dr. Primož Mrvar (UL NTF OMM), dr. Tomaž Nabergoj (NMS), prof. dr. Aleš Nagode (UL NTF OMM), dr. Marijan Nečemer (Institut »Jožef Stefan« – IJS, Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij – F2), mag. Nataša Nemeček (NMS), Gašper Oitzl (NMS), dr. Gojka Pajagič Bregar (NMS), Urša Pajk (NMS), dr. Daša Pavlovič (NMS), Sonja Perovšek (NMS), mag. Miran Pflaum (NMS), prof. dr. Simon Podnar (Univerzitetni klinični center Ljubljana – UKC Ljubljana, Nevrološka klinika), Ajda Purger (samostojna konservatorka in restavratorka), Igor Ravbar (NMS), Samo Smolej (UL NTF OMM), dr. Andrej Šemrov (NMS), dr. Matija Turk (Znanstvenoraziskovalni center SAZU – ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo in NMS), dr. Peter Turk (NMS), Ferdinand Ucman (IMP NDT, podjetje za neporušitvene preiskave materialov d. o. o.), dr. Anton Velušček (ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo), prof. dr. Jedert Vodopivec Tomažič (Arhiv Republike Slovenije, Center za konserviranje in restavriranje pisne in grafične dediščine), dr. Alan Williams (The Wallace Collection), prof. dr. Ursula Wittwer Backofen (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Interdisziplinäre Anthropologie), Edwin Wood (The Wallace Collection), doc. dr. Borut Zorc (Institut za varilstvo d. o. o. in UL NTF OMM), dr. Borut Žužek (Inštitut za kovinske materiale in tehnologije).

 

Avtorji besedil na razstavi: prof. dr. Bonnie A. B. Blackwell, prof. dr. Katarina Čufar, dr. Anja Dular, mag. Andrej Hirci, dr. Janka Istenič, Tomislav Kajfež, doc. dr. Katja Kavkler, dr. Lidija Korat, doc. dr. Mateja Kos, mag. Irma Langus Hribar, dr. Tomaž Lazar, dr. Eva Menart, izr. prof. dr. Maks Merela, doc. dr. Alenka Miškec, Urša Pajk, mag. Miran Pflaum, Saša Rudolf, Samo Smolej, prof. dr. Žiga Šmit, dr. Matija Turk, doc. dr. Borut Zorc, dr. Zora Žbontar

 

Fotografije: Arhiv IJS, Arhiv Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, Arhiv NMS, Arhiv Tica Sistem d. o. o., prof. dr. Mihael Budja, dr. Federico Bernardini (Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Multidisciplinary Laboratory), mag. Franci Cimerman (ZRC SAZU, Paleontološki inštitut Ivana Rakovca), The Corning Museum of Glass, Corning, ZDA, prof. dr. Katarina Čufar, Janko Dermastja (NG), Dejana Đorđević, mag. Andrej Hirci, Alojz Hudej, doc. dr. Katja Kavkler, dr. Gojmir Klajnšček (vojaška bolnišnica Mladika v Ljubljani), dr. Lidija Korat, dr. Adrijan Košir (ZRC SAZU, Paleontološki inštitut Ivana Rakovca), Bor Krajnc (IJS, Odsek za znanosti o okolju – O2), doc. dr. Sabina Kramar (ZAG, Laboratorij za cemente, malte in keramiko), Jakob Kraner (UL NTF OMM), Tomaž Lauko (NMS), dr. Tomaž Lazar, dr. Eva Menart, izr. prof. dr. Maks Merela, Zoran Milić (NMS), mag. Nataša Nemeček, prof. dr. Primož Oven (UL BF, Oddelek za lesarstvo), Sonja Perovšek, mag. Miran Pflaum, Saša Rudolf, Bojan Salaj (NG), prof. dr. Žiga Šmit, dr. Matija Turk, dr. Anton Velušček, Victoria and Albert Museum, London, VB, prof. dr. Ursula Wittwer Backofen, Martin Zupančič

 

Radiografski posnetki: Igor Ferjan (ETA Cerkno d. o. o.), Martina Gerčar (UKC Ljubljana, Klinični inštitut za radiologijo – KIR), Gojmir Klajnšček, Dean Pekarovič (UKC Ljubljana, KIR), Janko Vodišek (Inštitut za metalne konstrukcije Ljubljana)

 

CT posnetki: Martina Gerčar, Dean Pekarovič

Posnetki gama radiografije: Alojz Hudej, prof. dr. Jože Rant (IJS, Odsek za reaktorsko fiziko – F8)

Posnetki nevtronske radiografije: Arhiv IJS, Zoran Milić, prof. dr. Jože Rant

 

Radiografska posnetka in grafa na zaključnem panoju: ropotulja – Inštitut za metalne konstrukcije, foto: Zoran Milić, sulica – Janko Vodišek (Inštitut za metalne konstrukcije Ljubljana), grafa: dr. Marijan Nečemer, prof. dr. Žiga Šmit

 

Filmi: Biblija oživljena (scenarist in režiser Jadran Sterle, snemalci Primož Kastelic et al., RTV SLO), Pogled na … Dragocenosti iz Karnija (avtor strokovnega besedila in scenarist prof. dr. Timotej Knific, urednica zasl. prof. ddr. Nataša Golob, snemalec Boris Poropat, režiser Primož Meško, RTV SLO), Valvasorjeva slava (scenarist Jadran Sterle,snemalci Stojan Femec et al., režiserja Jadran Sterle in Tugo Štiglic, RTV SLO)

 

Zvočni posnetek: Miha Zor (Medijske in Izobraževalne dejavnosti, Miha Zor s. p.)

Ulrik II.: Tomo Per (Muzej in galerije mesta Ljubljane – RogLab), Meta Štular (Muzej in galerije mesta Ljubljane – RogLab), Ajda Purger, Jasna Zabel

 

Zemljevidi: Vida Bitenc (GeoPodobe Vida Bitenc s. p.), Tamara Korošec (ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo)

 

Prevajalca: Melita Silič, Franc Smrke

Lektor za angleščino: Terry T. Jackson

Jezikovni pregled: Borut Petrović Jesenovec, Tinka H. Selič

 

Risbe: Anka Doblekar, Miha Knific, mag. Ida Murgelj, Polonca Strman, Ursula Wittwer Backofen

 

Pedagoški program: dr. Andreja Breznik, Alja Vute

Odnosi z javnostmi: Petra Grom, Grega Gutman, Tinka H. Selič

 

Prostorska interpretacija vsebine, koncept razstavne grafike in oblikovanje razstave: Sanja Jurca Avci, Tomaž Budkovič (Trans, Zavod za prostor in vsebino)

 

Oblikovanje kataloga in spremnega gradiva: Barbara Bogataj Kokalj (STUDIO ALEJA, projektiranje in dizajn, d. o. o.)

 

Grafično oblikovanje: Dolores Gerbec

Postavitev razstave: Mičo Dzukanović, Aleksandar Palačković in Rajko Palačković (EAP, elektroinstalacije, d. o. o.), Tomislav Kajfež, Hamid Koso, mag. Gorazd Lemajič, Boštjan Pogorelc,
RPS d. o. o.

 

Restavriranje:mag. Irma Langus Hribar, mag. Gorazd Lemajič, mag. Nataša Nemeček, Sonja Perovšek, Igor Ravbar, mag. Miran Pflaum, Janja Slabe, Anita Virag

 

Predmete so posodili: Muzej in galerije mesta Ljubljane – MGML (Mestni muzej Ljubljana), Prirodoslovni muzej Slovenije

 

Poskusi: mag. Irma Langus Hribar, doc. dr. Mateja Kos, Luka Krže (UL BF, Oddelek za lesarstvo), dr. Tomaž Lazar, dr. Eva Menart, izr. prof. dr. Maks Merela, mag. Miran Pflaum, Igor Ravbar, Saša Rudolf, prof. dr. Žiga Šmit, dr. Zora Žbontar

 

Računalniške igre so pripravili študenti Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI) v okviru predmeta Interaktivnost in oblikovanje informacij pod mentorstvom prof. dr. Franca Soline in viš. pred. dr. Boruta Batagelja: Jovan Buragev, Nika Eržen, Simon Grivc, Tjaša Jagodnik, Matej Pečnik, Miha Pešič, Viki Petrovič, Rok Plevel, Uroš Ribič, Blaž Štempelj, Jaka Šušteršič, Matej Vehar

 

Zahvala: viš. pred. dr. Borut Batagelj (UL FRI, Laboratorij za računalniški vid), doc. dr. Evgeny Goreshnik (IJS – Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo), Mojca Jernejc Kodrič (Prirodoslovni muzej Slovenije – PMS), Jure Kusetič (NMS), dr. Miha Jeršek (PMS), dr. Igor Lengar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko in IJS – Odsek za reaktorsko fiziko – F8), izr. prof. dr. Nives Ogrinc (IJS, Odsek za znanosti o okolju – O2), Doris Potočnik (IJS, Odsek za znanosti o okolju – O2), Boris Radjenović (NMS), doc. dr. Luka Snoj (IJS, Odsek za reaktorsko fiziko – F8), prof. dr. Franc Solina (UL FRI, Laboratorij za računalniški vid), Irena Šinkovec (MGML), Samo Šterk (NMS), doc. dr. Gašper Tavčar (IJS – Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo), dr. Bernarda Županek (MGML)

 

Razstava je rezultat raziskovalnega programa Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč. Raziskave materialne kulture na Slovenskem, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

 

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2018 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.
Ventilator Besed

Ustvari svojo značko