Dogodkovnik

  • 20160325_073621
  • pike1_0
  • rumeno
  • sr_ki_in_gumbki_9224

V MKI razstava iz Šentove keramične delavnice

Biserka Jarc, Špela Pahor | 26.6.2018 | Komentarji 0

V Mestni knjižnici Izola si lahko v juniju med drugim ogledate tudi razstavo izdelkov, ki so jih naredili v  Šentovem programu Socialna vključenost  v Kopru. Raznovrsten nakit, na primer uhani, obeski in  prstani, keramične posodice, rdeči srčki s presenečenjem, pa tudi podstavki iz odpadnega papirja, želvice z magnetkom, zvonček, ki vas zbudi in pokliče k zajtrku in drugi drobni predmeti, ki razveselijo vsakdan…

O Šentu in ustvarjanju smo se pogovarjali s strokovno delavko  Biserko Jarc, ki je razstavo pripravila.

MKI: Biserka, kaj bi nam za začetek lahko povedali o Šentu? Je to organizacija, društvo... in komu je namenjena?

BJ: Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje je nevladna, humanitarna organizacija, ki je namenjena posameznikom s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem in prijateljem, osebam v trenutni duševni stiski in tudi vsem ostalim, ki jih zanima področje duševnega zdravja

MKI: Danes se veliko ljudi spopada s težavami v duševnem zdravju, ki so posledica stresa, naglice, preobremenjenosti, slabih odnosov doma in v službi. So za težave v duševnem zdravju tudi drugi vzroki in kateri?

BJ: K nam večinoma prihajajo osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju; osebe v duševni stiski, dolgotrajno brezposelne osebe ter druge socialno izključene osebe in svojci teh oseb.  Takoj lahko vidimo, da so vzroki lahko različni, dejstvo pa je, da kakovost življenja vpliva na duševno zdravje. Pomembno je, kako je  posameznik opremljen, da se spopade z različnimi težavami in stiskami, kako sama družba okoli nas razume duševno zdravje in kakšno podporo ima posameznik s težavami v duševnem zdravju v okolju. Veliko vlogo ima tu tudi preventiva in prepoznavanje težav ter pravočasno ukrepanje. Pomembno je, da se v družbi čim več govori o duševnem zdravju, seveda v pozitivnem smislu in da imamo posamezniki na voljo čim več informacij o duševnem zdravju.

MKI: Koprski Šent gostuje v pritličnih prostorih stare hiše na Vergerijevem trgu št. 3. Od tu vodite tri programe: dnevni center, stanovanjsko skupino in program socialne vključenosti. Kaj vse to pomeni?

BJ: Programi in dejavnosti društva so namenjeni psihosocialni rehabilitaciji oseb s težavami v duševnem zdravju, izboljšanju njihovega položaja in ustvarjanju možnosti za njihovo čim bolj kakovostno življenje. V programih lahko posamezniki krepijo svojo moč pri skrbi zase, povečajo zaposljivost in tudi samostojnost. Najdejo pa tudi prostor, kjer imajo podporo in možnost socialnega vključevanja. Znotraj programov lahko okrepijo svojo socialno mrežo,  izboljšajo svoje kompetence in se tako opremljeni lažje vključujejo v okolje. 

MKI: Koliko pa imate uporabnikov?

BJ: V  programu Socialna vključenost Enota Koper je vključenih trenutno 7 uporabnikov, v programu mreže Stanovanjskih skupin v Kopru je vključenih 10 stanovalcev,  Dnevni center pa obiskuje približno 20 uporabnikov dnevno.

MKI: Kakšne vrste delavnic so, poleg keramične,  še na voljo vašim uporabnikom?

BJ: To je predvsem odvisno od programa. V dnevnem centru je tako poudarek na psihosocialnih vsebinah, ustvarjalnih delavnicah, izobraževalnih vsebinah in športnih aktivnostih. V programu Socialna vključenost pa moramo poleg socialnih vsebin zagotoviti tudi delovne vsebine. Uporabniki so vključeni v program 6 ur dnevno in dobijo nagrado, malico in povrnjene potne stroške. Osnova za vključitev je odločba o nezaposljivosti. V koprski enoti  se ukvarjamo z reciklažo, imamo kooperantsko delo in izdelke iz gline, na katere smo še posebej ponosni, ker je v njih veliko znanja.

MKI: Kako in kje potekajo vaše delavnice in kdo se jih udeležuje?

BJ: Program Socialna vključenost poteka med delovnikom med 8.00 in 16.00. Znotraj programa so vključenim na voljo tako delovne kot socialne vsebine. V program se lahko vključijo osebe, ki imajo odločbo o nezaposljivosti. Cilj programa je vključevanje v delovno in socialno okolje,  ohranjanje invalidovih delovnih sposobnosti in razvijanje novih spretnosti in veščin. Zaposlitev predstavlja pomemben del  rehabilitacije  oseb s težavami v duševnem zdravju in vpliva na kakovost njihovega življenja.

V Dnevni center se osebe vključujejo na podlagi lastnega interesa. Ob prvem obisku opravi oseba razgovor s strokovno delavko, na katerem se opredeli namen vključitve in predviden termin udeleževanja v posamezne aktivnosti. Ker je Šent organizacija z delovanjem v javnem interesu na področju socialnega varstva, je vključitev v program brezplačna. Posameznik je tako na podlagi izdelanega načrta aktivnosti lahko vključen  v skupinske oblike dela in v individualno svetovalno delo. Skupinske aktivnosti so raznolike: od delavnic, kjer se z udeleženci dotaknemo občutkov, čustev, doživljanj… do različnih izobraževalnih in športnih, pa tudi ustvarjamo na različne načine. Zadnje čase nam je blizu ustvarjanje s prejo in blagom: kvačkanje, pletenje, vezenje, šivanje….

MKI: Kaj za ljudi s težavami v duševnem zdravju pomeni ustvarjalnost? Je to samo čas, ki si ga vzamejo  in nekaj delajo,  ali je tudi poglabljanje v svoj notranji svet, odkrivanje talentov in  sposobnosti, ki jih doslej niso poznali?

BJ: Kar se tiče samega programa Socialna vključenost, je ustvarjalnost v drugem planu. Gre predvsem za izdelke, ki so del lastnega prodajnega programa in za katere je potrebno obrtniško znanje. Cilj so kvalitetni in za trg zanimivi izdelki, s prodajo katerih želimo delno pokriti nagrade in spodbuditi razmišljanje o družbeni odgovornosti. Je pa res, da je lahko pri sami izdelavi vključena tudi ustvarjalnost posameznika, predvsem pri sami izbiri, kaj bomo izdelovali, kako naj bi sam izdelek izgledal in pri sami promociji izdelkov. Večji pomen ima, da gre za izdelek,  ki je rezultat pridobljenega znanja posameznika in za katerega posameznik dobi priznanje in pozitivno povratno informacijo, kar  močno vpliva na samopodobo posameznika.

Glede ustvarjalnih aktivnosti v Dnevnem centru pa bi rekla, da je pomemben sam proces in ne toliko končni izdelek. Z ustvarjalnimi aktivnostmi  lahko posameznik ustvarja smiselni red iz neobvladljivega dogajanja okrog sebe. Sam proces ustvarjanja je lahko tudi sproščujoč, vzemimo npr. kvačkanje. Kvačkanje je recimo ena dejavnost, ki se je v dnevnem centru udeležujejo tudi moški. Večinoma sicer ne kvačkajo, vendar medtem ko večinoma dekleta (ženske) izdelujejo iz preje različne kvačkane izdelke, moški sedijo v skupini in opazujejo, kdaj pa kdaj tudi kaj komentirajo. Pri tem smo prišli do zaključka, da nimajo posebne želje naučiti se te spretnosti, vsi pa so rekli, da se v tej skupini ustvari posebna energija, ki jim umiri misli, usmeri pozornost, skratka že prisotnost v skupini jim prinese pozitivne učinke. Še močneje te pozitivne učinke občutijo tisti, ki tudi kaj ustvarijo. To skupino bi v bodoče želeli še bolj okrepiti in oblikovati ustvarjalnico, v katero ne bi bile vključene zgolj osebe, ki imajo duševne stiske, temveč take, ki želijo v dobri družbi ustvarjati.

MKI: Biserka, bi radi v zvezi z duševnim zdravjem in ustvarjalnostjo še kaj dodali?

BJ: Mogoče to, da je ustvarjalnost eden od načinov komunikacije. Z ustvarjalnim izražanjem se lahko posameznik spopade s svojimi težavami in  krepi pozitivne osebne lastnosti, vzpostavi dialog z zunanjim svetom in se aktivno vključuje v skupnost. In  to, da ohranjanje določene mere ustvarjalnosti znotraj nas samih pomembno vpliva na kakovost našega življenja.  

MKI: Hvala za pogovor in uspešno delo še naprej.

BJ: Hvala tudi vam. Ob tej priložnosti bi povabila vse, ki bi jim bili naši programi zanimivi,  da se oglasijo v naši enoti na Vergerijevem trgu 3 v Kopru.

Naš kontakt:

Tel.: 05 662 14 80

FB: Šentmar Koper

Spletna stran: www.sent.si

 

 

 

 

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2019 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.
Ventilator Besed

Ustvari svojo značko