Dogodkovnik

  • mglc_73

Literarno omizje: Migracije

Ventilator besed | 18.9.2018 | Komentarji 0

sreda, 19. september, ob 18. uri

•    Literarno omizje Migracije, sodelujejo Samira Kentrić, Vesna Lemaić, Dino Bauk in Dragan Nikčević, sreda 19. september, ob 18. uri, brezplačno.
•    Pogovor vodi Nika Kovač.
•    V sodelovanju z Mladinsko knjigo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Skrivno življenje knjig, literarno omizje

Migracije

sreda, 19. september, ob 18. uri
Ustvarjalni center Švicarija, brezplačno

Cikel literarnih omizij so mesečna srečevanja in pogovori. Ob izbranih knjigah odpiramo aktualne teme, tako ali drugače povezane z Ustvarjalnim centrom Švicarija.

V prvem jesenskem dogodku cikla Skrivno življenje knjig bomo spregovorili o knjigah, ki obravnavajo problematiko migracije. Na kakšen način se je pojavljala v literarnih delih? Lahko s pomočjo literature razbijamo predsodke in širimo empatijo? Ali pa literatura zgolj pomaga pri ohranjanju statusa quo?

V pogovoru sodelujejo gostje: Samira Kentrić, Vesna Lemaić, Dino Bauk in Dragan Nikčević,
pogovor vodi Nika Kovač.

Izbrane knjige pogovora so: Samira Kentrić: Pismo Adni in Vesna Lemaić, Dobrodošli.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evropsko leto kulturne dediščine 2018 in Dnevi evropske kulturne dediščine

Maraton predavanj o stavbni zgodovini, življenju v Švicariji in o njeni prenovi

petek in sobota, 21. in 22. september, Ustvarjalni center Švicarija, brezplačno
petek, 21. september, 17.00–19.00
sobota, 22. september, 10.00–13.00

Cikel predavanj konservatorjev in restavratorjev se posveča stavbni zgodovini in življenju v Švicariji, predstavljena pa bodo tudi konservatorsko-restavratorska izhodišča za prenovo s poudarkom na obnovi lesenih arhitekturnih prvin in šablonskih poslikav. Celostna obnova Švicarije je potekala od avgusta 2015 do maja 2017.

O Švicariji na kratko: ljubljansko Kazinsko društvo je že leta 1835 na vzpetini nad dvorcem Podturn odprlo gostišče, leta 1952 pa je maršal Radetzky med bivanjem v podturnskem dvorcu pred obstoječim gostiščem postavil t. i. švicarsko hišico, Schweizerhaus, in uredil okoliške poti. Obe gostišči je leta 1909 nadomestil hotel Tivoli, zgrajen po načrtu ljubljanskega arhitekta Cirila Metoda Kocha, ki je vse do konca prve svetovne vojne sprehajalcem in obiskovalcem ponujal prijeten oddih in možnost okusnega okrepčila. Po zaprtju hotela Tivoli so v tridesetih letih 20. stoletja ruski ubežniki nekdanje hotelske sobe preuredili v skromna stanovanja. Prostore Švicarije so si delili z raznimi društvi ter plesno baletno šolo. Pred drugo svetovno vojno so se v Švicariji zgodile nove spremembe, saj si je v enem izmed prostorov svoj atelje uredil kipar Ivan Zajec, avtor Prešernovega spomenika, sledili pa so mu še mnogi vidni slovenski kiparji in slikarji.

Predavanja

petek, 21. september

ob 17. uri/Tatjana Adamič (ZVKDS OE Ljubljana):
Stavbna zgodovina na območju današnje Švicarije
Oris zanimive zgodovine stavbarske dejavnosti na platoju nad gradom Turn v ljubljanskem parku Tivoli od prve polovice 19. stoletja pa vse do gradnje hotela Tivoli med letoma 1908 in 1910.

ob 18. uri/Aleksandra Renčelj Škedelj (ZVKDS OE Ljubljana):   
Življenje v Švicariji
Švicarija je bila vse od svojega začetka v sredini 19. stoletja, ko so tam odprli gostišče, do nedavne obnove priča pestrega družabnega in umetniškega življenja.

sobota, 22. september

ob 10. uri/Matej Zupančič (ZVKDS Restavratorski center):   
Konservatorska izhodišča za prenovo Švicarije
Konservatorski načrt služi kot izhodišče za celostno prenovo spomenika. Prikazana bo struktura načrta, uporaba rezultatov pri poznejši izdelavi projektne dokumentacije in fizični obnovi Švicarije.

ob 11. uri/Jože Drešar (GNOM d.o.o.):   
Obnova lesenih arhitekturnih prvin na Švicariji
Še poseben izziv pri obnovi Švicarije je bila ohranitev kar največ prvotnih lesenih arhitekturnih prvin iz različnih vrst lesa za njihovo prvotno uporabo.
ob 12. uri/Anka Batič (samozaposlena v kulturi):   
Stenske poslikave v Švicariji
Se želite seznaniti s postopki sondiranja, odkrivanja in dokumentiranja stenskih poslikav? Vabljeni na predstavitev najdb, ki so krasile nekatere stene v Švicariji.

Po predavanju se nam lahko pridružite na delavnici izdelave šablonskih poslikav in odnesete delček Švicarije s seboj domov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt Švicarija: skupnost, umetnost in narava

8. 2. 2018–6. 1. 2019

Projekt Švicarija: skupnost, umetnost in narava, s katerim se Ustvarjalni center Švicarija uvaja v kulturno življenje prestolnice, izhaja iz treh temeljnih elementov, ki so zaznamovali zgodovino stavbe: skupnosti, umetnosti in narave. Projekt sestavljata razstava in spremljevalni program, ki po navdihu stavbe aktualizirata zgodovino Švicarije in tako podajata smernice za njeno delovanje v prihodnosti.

Projekt Švicarija: skupnost, umetnost in narava nas skozi prizmo kulturne zgodovine, arhitekture in vizualne umetnosti popelje v preteklost stavbe, nam razkrije nedavno prenovo in predstavi delovanje umetnikov v njej. Večslojno razstavo dopolnjujejo raznolike pedagoške aktivnosti za otroke, mlade, odrasle in družine z inkluzivnim, inovativnim in angažiranim pristopom do obiskovalcev. Skozi predavanja, vodstva, pogovore in druge dogodke aktualiziramo dediščino Švicarije in tako postanemo del njenega novega življenja.

Razstavo tvorijo štirje sklopi: Zgodovina, Spominski atelje Stojana Batiča, Arhitektura in Umetnost. Te sklope povezujejo umetniška dela, razporejena po skupnih prostorih nekdanjega hotela, ki odpirajo razmislek o obstoju elementa narave kot družbenega konstrukta.

Razstava je nastala v sodelovanju Mednarodnega grafičnega likovnega centra z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Muzejem in galerijami mesta Ljubljane in Arhitekturnim birojem Arrea.
Avtorica projekta: Yasmín Martín Vodopivec.

Oblikovanje razstave in celostne podobe projekta: Ivian Kan Mujezinović in Mina Fina.
Fotografije: Jaka Babnik.

Mesečni program dogodkov objavljamo na spletni strani www.mglc-lj.si.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacije
Odnosi z javnostmi: Karla Železnik, 01/241 38 09, karla.zeleznik@mglc-lj.si

Delovanje MGLC podpirata: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2018 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.
Ventilator Besed

Ustvari svojo značko