Pisanja

  • 172124_her_eye_3

Duhovno vodstvo človeku in človeštvu – Rudolf Steiner, 4. del (3P-45)

Jani Urbanc | 19.9.2009 | Komentarji 0

 Naše prehajanje skozi zaporedne reinkarnacije je značilno za celotno evolucijo našega osnovnega bitja, ki je preživelo zaporedna pretekla življenja in bo nadaljevalo svojo pot skozi naslednja. Evolucija Zemlje poteka vzporedno z našo človeško. V neki točki v prihodnosti bo Zemlja dosegla konec svoje poti. Takrat se bo moral planet Zemlja kot fizično telo ločiti od celote človeških duš, prav tako kot se ob naši smrti telo loči od duha in duše, da bi lahko živela naprej in vstopila v duhovno kraljestvo med smrtjo in ponovnim rojstvom. S tega zornega kota je naš najvišji ideal prizadevanje, da resnično še pred smrtjo dosežemo in pridobimo vse sadove, kolikor jih je mogoče, v času našega življenja na Zemlji.

 

Sile, ki nas slabijo, da ne moremo prenašati tistih sil, ki delujejo na razvoju človeka v zgodnjem otroštvu, izvirajo iz organizma Zemlje. Sčasoma se ta organizem loči od človeštva, mi pa moramo napredovati do točke, ko izročimo naša celotna bitja silam, ki so delovale na nas v zgodnjem otroštvu. Šele ko dosežemo ta nivo, lahko razglasimo, da smo dosegli svoj cilj. Skozi zaporedje reinkarnacij na Zemlji moramo torej postopno izgraditi svoje celotno bitje, vključno s svojo zavestjo, ki je izraz sil, ki delujejo na nas pod vodstvom duhovnega sveta v zgodnjem otroštvu. To je namen evolucije.

 

Po takem premišljevanju dobi naša duša, ob ugotovitvi, da nismo sami, močno oporo. Ta ugotovitev nas prežame s ponižnostjo pa tudi z ustreznim zavedanjem našega človeškega dostojanstva. Hkrati s tem ugotovimo, da v nas živi nekaj, kar lahko kadar koli dokaže, da se lahko dvignemo nad same sebe v Jaz, ki nas že presega in bo nadaljeval tako iz enega življenja v naslednjega. Ker ta ugotovitev privzema bolj in bolj določno obliko, ima lahko zelo blagodejen, privlačen, toplosrčen učinek in hkrati prepoji dušo s primerno ponižnostjo in skromnostjo. Kar živi v nas, je resnično višje, božansko bitje in lahko se občutimo napolnjene in prežete s tem bitjem, kakor da je živo prisotno, in lahko rečemo: To je moj notranji vodnik.

 

Po vsem tem lahko vznikne misel, da bi si morali na vse možne načine prizadevati doseči harmonijo s tem delom v nas, ki je modrejši od naše zavestne inteligence. Od tu dalje naša pozornost ne bo več usmerjena na zavestni jaz, temveč na razširjeni Jaz. S te perspektive se lahko borimo in zatiramo naš lažni ponos in našo domišljavost. Od tega občutja bomo postopoma prišli do pravega razumevanja naše trenutne nepopolnosti. Spoznali bomo, da bomo postali popolni, ko bo imela obsežna duhovnost, ki bo delovala v nas, do naše odrasle zavesti enak odnos, kot jo je imela do našega nezavednega dušnega življenja v zgodnem otroštvu.

 

Tudi če se morda ničesar ne spomnimo iz prvih štirih let svojega življenja, lahko mirno rečemo, da aktivni vpliv višjih duhovnih svetov traja prva tri leta. Ob koncu tega obdobja smo sposobni povezati vtise iz zunanjega sveta z našim konceptom Jaza. Naj ponovimo, da tega koncepta Jaza ne moremo slediti pod mejo prvega trenutka, ki se ga lahko spomnimo. To je trenutek, ki ga je težko locirati, ker je s prebuditvijo jasnega zavedanja Jaza lahko naš spomin tako šibak, da tega dogodka kasneje ne moremo priklicati. Mirno lahko privzamemo, da se v splošnem ljudje spomnijo najdlje nazaj do začetka četrtega leta. Z drugimi besedami lahko rečemo, da višje sile, ki imajo odločilen vpliv na nas v otroštvu, lahko delujejo na nas v prvih treh letih. Sledi, da nam naša zgradba v sedanji, srednji fazi zemeljske evolucije omogoča, da vpijamo te višje sile le tri leta. (Nadaljevanje prihodnjič.)

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2019 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.

Jeziki

Iskanje

Boben

Ventilator Besed

Ustvari svojo značko