Pisanja

  • stock-photo-eye-3127890_zeleno_6

Duhovno vodstvo človeku in človeštvu – Rudolf Steiner, 16. del (3P-57)

Jani Urbanc | 23.10.2009 | Komentarji 1

 

 Keplerjeve besede niso prazne fraze. Namigujejo na to, da je sam nejasno zaznal in ponovno izkusil, kar se je naučil v egipčanskem času med svojo tedanjo inkarnacijo. Resnično lahko privzamemo, da je Kepler v prejšnjem življenju poglobljeno študiral in prodiral v staro egipčansko modrost, ki se je kasneje ponovno pojavila v njegovi duši v preobleki, prilagojeni modernim časom. Razumljivo je, da egipčanski duh prinaša materialistični trend v našo kulturo, ker je obstajal v egipčanski duhovnosti močan element materializma. Egipčani so tudi trupla balzamirali zato, ker so imeli ohranjanje fizičnih teles za zelo pomembno. Zato tudi naši pogrebni običaji z ustreznimi spremembami izhajajo iz egipčanske tradicije.

 

Iste sile, ki se niso uspele pravilno razviti v tistem času, zdaj ponovno, a vendar na drugačen način, aktivno sodelujejo v človeški evoluciji. Moderno čaščenje same materije je zraslo iz pogleda, ki je povzdignil balzamiranje trupel. Egipčani so torej balzamirali telesa svojih umrlih, da bi zaščitili nekaj, kar so imeli za zelo pomembno. Verjeli so, da je nadaljni razvoj duše po smrti povezan z ohranjanjem fizičnega telesa. Na enak način moderni strokovnjaki za anatomijo secirajo fizična telesa v pričakovanju, da bodo tako odkrili zakone človeškega organizma.

 

Danes so sile starega Egipta in Kaldeja, ki so bile napredne, postale zaviralne in delujejo v moderni znanosti. Da bi popolnoma ocenili karakter današnjega časa, moramo spoznati te sile. Če še naprej ignoriramo njihovo pomembnost, nam bodo te sile škodovale. Samo če se zavedamo njihovih aktivnosti in vzpostavimo pravi stik in zgradimo pravilen odnos z njimi, nam ne bodo škodovale. Samo s spoznavanjem teh sil bomo sposobni voditi te sile do dobrega konca. One morajo delovati, ker brez njih ne bi mogli imeti velikih dosežkov v tehnologiji, industriji in drugod. Te sile pripadajo k najnižjemu rangu luciferskih bitij. Moramo jih pravilno videti take, kot so. Sicer bomo začeli verjeti, da ne obstajajo nobeni drugi impulzi razen materialističnih, ki so se razbohotili v modernem svetu. Tako bi lahko spregledali druge sile, ki nas lahko vodijo navzgor proti duhovnim področjem. Prav zaradi tega moramo jasno razlikovati med dvema tokovoma današnjega modernega časa.

 

Če modrostne moči, ki so vodile svet, ne bi zavrle razvoja teh luciferskih bitij v egipčansko-kaldejskem obdobju, bi naša era trpela pomanjkanje določenega dela nujno potrebne gravitacije. Takrat bi na nas delovale samo sile, ki bi nas za kakršno koli ceno ponesle v duhovna področja. Seveda bi jim bili mi tako zelo naklonjeni in bi se vdali, postali bi sanjači in vizionarji. Zanimalo bi nas samo življenje, ki bi kar najhitreje postalo duhovno. Nekakšno zaničevanje fizičnega, materialnega sveta bi bila naša tipična naravnanost. To ne bi bilo v skladu z našim pravilnim razvojem. Da bi epoha naše kulture uresničila svojo misijo, morajo sile materialnega sveta doseči popolno izpolnitev, tako da je njihovo območje lahko osvojeno in ga prežame duhovnost.

 

Najlepše stvari nas lahko hitro zavedejo in zapeljejo, če jim sledimo površno in enostransko. In ta enostranskost, če je to primer, lahko spreobrne vsako dobro prizadevanje in neumoren trud v pretirano gorečnost ali celo v versko blaznost. Res je, da človeštvo napreduje zahvaljujoč svojim plemenitim vzgibom, je pa tudi res, da nestrpno in fanatično zagovarjanje najbolj plemenitih vzgibov lahko privede do najslabših rezultatov v našem razvoju. Samo kadar se trudimo doseči najvišje cilje s čistostjo, ponižnostjo in skromnostjo in ne na osnovi entuziazma razvnetih strasti, bo celovit in zdrav razvoj in napredek človeštva dosežen. (Nadaljevanje čez 3 dni.)

Komentarji

  1. emiljano zapata | 23.10.2009, 11:46
    Ta delček Steinerjevega opusa mi je izjemno všeč. Zaradi mojega prepričanja, da je kombinacija materialnega in duhovnega tisto, kar nas pelje naprej. zgolj kopičenje materialnega je zgršeno, duhovna blaznost tudi, čistost, ponižnost in skromnost v materialnem svetu pa so zagotovo nujni in pravi svetilniki. Malikovanje denarja ne vodi k nirvani, ne pelje k višji zavesti, ne zagotavlja napredka. Iskanje višjega smisla omogoča meditacija. A ta naj ne bo alfa in omega vsega. Naj bo le orodje za pot v pravo smer, v bogatenje sebe in drugih. Bežanje od realnega sveta ni odrešitev. Prepoznavanje stranpoti, ločevanje zrnja od plevel, to je odrešujoče. Hvala Steiner! Hvala prevajalec!

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2019 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.

Jeziki

Iskanje

Boben

Ventilator Besed

Ustvari svojo značko