Fotogalerija

Vaši prispevki za nagradni likovni natečaj: RIŠEMO DREVESA IN GOZD

1.12.2017 - 31.3.2018 | Komentarji 0

Ventilator besed, revija za kulturo, vzgojo in izobraževanje, v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije, razpisuje nagradni natečaj za najbolj simpatičen likovni izdelek na temo »RIŠEMO DREVESA IN GOZD« in sicer v obdobju od  01. 12. 2017 do 31. 03. 2018.

Več o natečaju na: http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=4&id=9230&leto=2

 

1. do 10. fotografija. Učenci 5.razreda OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana. Mentorica Vilma Petelin

1. - Erik Fajfar

2. - Vita Škrabar

3. - Lara Lepin

4. - Manu Suša Pivk

5. - Tiknara Rodič

6. -  Dijana Pajkič

7. - Maruša Krivic

8. - Tobija Hojker Šivic

9. - Uroš Zorko

10. - Liana Alexandra Drolc

 

11. - 14. fotografija: Vrtec pri Oš Kungota, enota vrtec Zgornja Kungota. Smo skupina Lunice in smo letos prvič v vrtcu...Stari smo od 1 do 2 leti. Mentorica: Anita Punčuh

 

15. - 19. fotografija, Listnati gozd jeseni in pozimi,  otroci 2.a razreda OŠ Prežihovega Voranca Maribor. Mentorica Polonca Gostenčnik

 

20. fotografija - Kaja Kelenc, 2. razred, O.Š Prežihovega Voranca Bistrica

21. fotografija - Jernej Kostanjevec, 1. razred, O.Š Mladika Ptuj

22. fotografija - Matija Kostanjevec, 1. razred, O.Š Mladika Ptuj

23. fotografija - Andrej Kostanjevec 1.razred, O.Š Ljudevita Pivka, Ptuj

 

24. fotografija - Slika drevesa iz našega skrivnega kotička v gozdu. Navdih smo črpali iz obiskov v gozdu, ki je naša druga igralnica v katero zahajamo pogosto. Ustvarjalci: Otroci starosti 4 - 6 let iz vrtca Hansa Christiana Andersena, enota Krtek, skupina Zvezdice. Mentorici: Vzg.: Tanja Zabret in Pom. vzg.: Tina Sever

 

25.-27. fotografija: Učenci iz OŠ Leskovec pri Krškem so izdelke ustvarjali pri izbirnem predmetu Likovno snovanje pod mentorstvom Gregorja Germa

 

28.-31. fotografija: Izdelke so izdelali učenci OŠ Šmihel, Podružnica Birčna vas. Mentorica sem Barbara Vidic, poleg mene pa tudi učiteljica Vida Šter. Pred ustvarjanjem smo se veliko pogovarjali o gozdu, drevesih ter izdelavi in recikliranju papirja, zato so učenci v izdelke vključili tudi časopisni papir ter s tem še bolj poudarili drevesa na likovnem izdelku.

28. Drevo v štirih letnih časih - Andraž Šurla, 3. a

29. Štirje letni časi mojega drevesa - Maša Gregorčič, 3. a

30. Zima v gozdu je zabavna - Neža Blatnik, 3. a

31. Drevo v štirih letnih časih - Tea Čelič, 3. a

 

32.-34.  fotografija. Otroci iz Vrtca pri OŠ Zg. Kungota. Mentorici: Tina Jalen in Barbara Marhold

32. Maxim Šolaja, 6.let

33. Luka Točaj, 6.let

34. Tilen Rožman, 6.let

 

35. - 41. fotografija. Učenci 3.c razreda iz OŠ Kolezija. Mentorica: Petra Likar Jan

 

42.-44. fotografija. Otroci iz Vrtca Žalec, enota Liboje, Mentorica: Uršula Križmančič dipl.vzg.

42. Zala Frece, 5 let 9 mesecev

43. Nik Lukež, 5 let 5 mesecev,

44. Lovro Dimec, 5 let 10 mesecev

 

45. fotografija: Avtorica: NEŽA BENIGAR, 3. c razred OŠ KOMENDA MOSTE. Mentorica: Urška Lukman Žiberna

46. fotografija: NAŠE DREVO. Avtorji: učenci, ki obiskujejo krožek Narava me zabava, OŠ KOMENDA MOSTE. Mentorica: Urška Lukman Žiberna

 

47.-49. fotografija: Drevo pozimi - Nejc Bele (47), Nejc Vidmar (48), Anže Levačič Pekolj (49). OŠ Šmihel. Mentorici: Mateja Železnik, Majda Kolenc

 

50.-56.  fotografija. Otroci iz Vrtca pri OŠ Kungota. Mentorice: Saša Robič Miško, Vesna Haložan, Metka Grifič, Sabina Kukovec

50. Erika Želj, 5 let

51. Nina Županec, 5 let

52. Julijan Fajfar Kramer, 4 leta

53. Lana Petrinec, 4 leta

54. Philippe Kralj Pahor, 2,5 let

55. Tanaja Valentan, 3 leta

56. Tim Mori, 2,5 let

 

57. - 59. fotografija: Učenci 4.razreda s prilagojenim programom OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto. Mentorica Gabriela Maček

57. Lana Murn (bele breze)

58. Enej Mirtič (cvetoče drevo)

59. Janny Kotar (čarobno drevo)

 

60.-67. fotografija Smo iz vrtca pri OŠ Kungota, enota Zg. Kungota in obiskujemo predšolsko skupino "sončki". O gozdu smo se vso leto veliko pogovoarjali, ga obiskovali, ga risali v vseh letnih časih. Zdaj smo si podorbneje ogledali vrste dreves in rastlin v gozdu, tudi s pomočjo vsebin, ki ste nam jih poslali. Nekaj smo se jih spomnili tudi sami in jih skušali čim bolje naslikati. Otroci in vzgojiteljici Vida Grušovnik in Nataša Markuš Pivec

60. LEA DREISINGER, 6 LET

61. NAJA RATEJ, 6 LET

62. JAKOB HAJNC, 6 LET

63. LARA KODRIČ, 6 LET

64. AJDA LUBE, 6 LET

65. MAJA METLIČAR, 6 LET

66. DANIJEL POLC, 6 LET

67. DOMEN SENEKOVIČ HLADE, 5 LET.

 

68.-72. fotografija: Otroci iz OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, 1. a in 1. b razred. Mentorice: Lidija Benedetič, Helena Miklavec, Rosana Kožlin, Danila Lazar

68. Arthur Sluga, 7 let

69. David Vendramin, 7 let

70. Tobija Mavrič, 7 let

71. Lucija Simčič, 6 let

72. Erin Tinta, 6 let

 

73.-76.fotografija. Ustvarjali so učenci 2. razreda OŠ Šmihel, Podružnica Birčna vas. Mentorica Andreja Krnc

73. Zala Žagar

74. Rožle Pirc

75. Aneja Menart

76. Nik Kulovec

 

77.-79. fotografija: Otroci iz vrtca Ciciban, enota Pastirčki  v Ljubljani. Mentorica: Brigita Blaževič

77. Karolina Felicijan, 5 let

78. Kaja Kolman, 5 let

79.  Leja Kumlanc, 5 let

 

80.89. fotografija. Vrtec; skupina pekarna MišMaš, enota Košaki, vrtec Borisa Pečeta, Maribor. Mentorici; vzg.Vesna Širec, pom.vzg.Maja Šutej

80. IZA KOVAČIČ, 6,4 let

81. MATIC KOŽUH, 6 let

82. JAKOB CUSIGH, 5,5 let

83. EVA MEDVAR, 5, 7 let

84. EVA ŠESTANJ, 6,2 let

85. EVA ŠESTANJ, 6,2 let

86. STELLA HORVAT, 5,8 let

87. KAŠMAN KLEMNA, 6,2 let

88. EVA ŠESTANJ, 6, 2 let

89. IZA KOVAČIČ, 6,4 let

 

90.-99. fotografija: OŠ Miklavž - Vrtec Ciciban, skupina Mehurčki (4-6let) mentorici: Ksenija Rodeš, pom. vzgojiteljice: Anita Kocjan

90. Aleks Ekart, Aleksej Ledinek

91. Eva Brumec, Žiga Štrok

92. Jani Camplin, Eva Pajtler

93. Patrik Horvat, Filip Auguštin

94. Lina Babič, Žiga Žokalj

95. Filip Jus, Elizabeta Kajtazi

96. Kim Kokol, Neja Tamše

97. Maj Ozmec, Pija Vodovnik

98. Nina Fic, Pija Vodovnik

99. Filip Alfirević, Žan Sodec

 

100.-101. fotografija. Učenki 3.c razreda OŠ Alojza Gradnika Dobrovo. Mentorica: Katarina Golob

100. Leja Klanjšček

101. Pia Stanič

 

102.-105. fotografija: Učenci 1. in 2. razreda OŠ Dutovlje. Mentorici: Tina Ostrouška, Neža Pahor

102. Tine Furlan

103. Lenart Prinčič

104. Agata Peric

105. Lea Brundula

 

106. fotografija: Risbice otrok iz vrtca pri OŠ Kungota, vrtec Sp. Kungota, skupina Mehurčki. Avtorji: Ian Šebrek 6 let, Lea Pušnik 5 let, Kaja Požar 6 let, Matic Brence 6 let, Anja Žaucer 6 let, Victoria Jager 6 let, Lina Martina Gorjup 6 let, Eva Trstenjak 5. 5 let. Vzgojiteljici Marija in Karmen

 

107. fotografija Človek in drevo. Avtor: Maks Jelen, 5 razred. Podružnična šola Trje. Mentorica Karmen Zupanc

Pri začetku likovnega ustvarjanja sem si postavil vprašanje:»Kako bi povezal človeka in drevo?« Zanimale so me skupne povezave in sožitje med njima. Zapisal sem različne pojme za človeka in drevo ter nato poiskal ENAKE besede, ki so se pojavile v obeh primerih. Opazil sem, da sem zapisal DIHANJE, zato sem ga, v kombinaciji OZRAČJA,  tudi likovno upodobil.

Kako si razložiti moje delo?

Človek diha s pomočjo pljuč. Pri dihanju se izmenjujeta kisik in ogljikov dioksid. Kisik proizvajajo drevesa, natančneje listi. V njih poteka proces, imenovan fotosinteza. Na podoben način si človek in drevo izmenjujeta kisik in ogljikov dioksid.

Hkrati pa moje likovno delo prikazuje čist/svež zrak (modro ozadje) in onesnažen zrak (črno ozadje). Pljuča na črnem ozadju so zbolela zaradi vdihavanja onesnaženega zraka. Tam je listje odmrlo. Pljuča na modrem ozadju pa so zdrava, saj so vdihovala čist/svež zrak, zato omogočajo nastanek zeleno rastočega listja

Naša pljuča so prepletena z žilami, ki sem jih prikazal z naravnimi drevesnimi vejami. Človekova pljuča so prepletena z venami in arterijami ter najmanjšimi kapilarami, ki jih prikazujejo najtanjše vejice.  

Maks Jelen

 

108. fotografija: Nika Novak, učenka 4.razreda OŠ Center. Mentorica: Mateja Jaklitsch

 

109.-116. fotografija. Učenci gozdne šole, 2.č razreda OŠ Toneta Čufarja Jesenice. Mentorici: Tanja Pogranc, Klavdija Klinar

 

117.-122. fotografija. Avtorji so drugošolci OŠ Dutovlje. Mentorica Tanja Planinšček

117. Gaia Balde

118. Viktor Vrabec

119. Janez Simoneta

120. Nuša Žerjal

121. Tian Štakul

122. Domen Tavčar

 

123.-125. fotografija. Učenci iz OŠ Dutovlje. Mentorici Tanja Planinšček in Valentina Novič

123. Aljaž Blaško Pušnar, 8 let

124. Elija Nikolaj Bande, 9 let

125. Patrik Vrabec, 8 let

 

126.-130. fotografija. OŠ Miklavž na Dravskem polju - Vrtec Ciciban. Skupina Navihanci. Mentorica: Vanja Grdadolnik in Anita Kocjan

126. Jablana - Anin Emeršič, 3,4 leta, Cvetoče drevo - Teo Kokol 3,9

127. Jablana - Marc Gabrijel Vindiš, 3,5 let.

128. Drevo spomladi - Iris Veis, 3,9 let

129. Cvetoče drevo - Teo Kokol, 3,9 let, Jablana - Patrick Hirvat, 3,6
let,  Jesensko drevo - Domen Kaluža, 3 leta. Cvetoče drevo - Teo Kokol, 3,9
let.

130. Eljizabeta Kajtazi, 6 let, Zehra Kajtazi, 5 let, Pija Vodovnik, 6
let, Mina Vodovnik, 4 leta,

 

131.-134. fotografija. Ućenci iz OŠ Žužemberk. Mentorica: Maja Mlakar prof.lik.ped.

131. Tia Flander, 8. razred

132. Janja Longar, 8.razred

133. Polona Meglen, 8. razred

134. Živa Zajc, 8.razred

 

135.-140. fotografija. Osnovna šola Brinje Grosuplje, Podružnična osnovna šola s prilagojenim programom. Mentorica: Kaja Lipovec

135. Aljaž K.

136. Benjamin B.

137. Berat I.

138. Hajrudin B.

139. Janez M.

140. Suzana Š.

 

141.-142. fotografija. Skupina Zvezdice – Vrtec Ciciban iz OŠ Miklavž pri Dravskem polju. Mentorici: Petra Grabrovec in Kristina Sagadin.

141. Žana Pajtler, 3 leta,  Gaja Žvajkar 3 leta, Mark Šošterič 4 leta

142. Gaja Žvajkar, 3 leta, Medina Halabak, 4 leta, Vito Mikerevič, 5 let, Mia Knuplež,  3 leta, Jan Švajger 4 leta.

 

143. fotografija. Avtor: Tjob Mazi, star 6 let in pol. Narisal, izrezal in sestavil je tri plasti drevesa, z vidno notranjostjo dupla, kjer na drugi plasti domuje polh, na tretji pa so na varnem skriti njegovi trije mladički. Prav tako je izdelana tudi krošnja, v katere notranjosti domujejo trije ptički.

 

144. fotografija. Avtorica: učenka 6.razreda Ajda Selan iz OŠ Fara, Kostel, mentorica je Darja Remih.

 

145.-149. fotografija: V vrtcu Dobrega pastirja smo se lotili ustvarjanja različnih drevesnih vrst in sicer otroci stari  5 ali 6 let , ki gredo naslednje šolsko leto v šolo.Izbrali smo si okrogel format in iz naravnih materialov oblikovali poljubno drevo. Na izbiro so imeli storže, kavna zrna, cimetove palčke, koruzo, lubje, mivko, kamenčke, makove popke...Okoli drevesa so otroci nalepili iz revij slike, ki so jim bile všeč in so jih sami izrezali. Pri ustvarjanju so zelo uživali in razmišljali o drevesih in o vsem kar jih veseli in kar imajo radi, kar so nalepili okoli svojega izdelka. Njihov izdelek torej predstavlja njih same in kako se vidijo kot drevo s plodovi in sadeži. Pred ustvarjanjem smo jim predstavile drevo, kako se drevo giba v vetru, kako se spreminja med letnimi časi. Razložile smo jim tudi, da lahko papir recikliramo in ga ponovno uporabimo. Otroci in vzgojiteljice iz vrtca Dobrega pastirja

 

 

 

 

 .

 

 • scan0001
 • scan0002
 • scan0003
 • scan0004
 • scan0005
 • scan0007
 • scan0008
 • scan0009
 • scan0010
 • scan0012
 • 20180116_104114_burst02
 • 20180116_104143_burst01
 • 20180116_104152_burst01
 • 20180116_104212_burst01
 • p_20171110_17_21_58_pro
 • p_20171110_17_22_03_pro
 • p_20180109_12_21_15_pro
 • p_20180109_12_21_27_pro
 • p_20180109_12_21_21_pro
 • drevo_pomladi_kaja_kelenc
 • marko_podzaguje__drevo_matija_kostanjevec
 • gozd_sedmih_palkov_jernej_kostanjevec
 • marko_bo_podrl_drevo_andrej_kostanjevec
 • img_20180307_110349
 • dsc_0757
 • dsc_0752
 • dsc_0754
 • andra_urla-_3._a
 • maa_gregori1-_3._a
 • nea_blatnik-_3._a
 • tea_eli-_3._a
 • img_3676
 • img_3679
 • img_3683
 • 20180314_121027_hdr
 • 20180314_121004_hdr
 • 20180314_120933_hdr
 • 20180314_120948_hdr
 • 20180314_120806_hdr
 • 20180314_120933_hdr_0
 • 20180314_120859_hdr
 • zala_0
 • nik
 • lovro
 • neza1
 • nase_drevo
 • nejc_bele-_1.r.-_o_mihel-p_birna_vas-nm
 • nejc_vidmar-_1.r.-_o_mihel-p_birna_vas-_nm
 • ane_levai_pekolj-1.r.-o_mihel-_p_birna_vas-_nm
 • erikazelj
 • nina_zupanec
 • uan
 • lana_1
 • filip_0
 • tanaja_1
 • tim_m_0
 • img_20180306_122658_resized_20180324_105417981
 • img_20180306_122738_resized_20180324_105418861
 • img_20180306_122843_resized_20180324_105419661
 • img_3001
 • img_3002
 • img_3003
 • img_3004
 • img_3005
 • img_3006
 • img_3007
 • img_3008
 • arthur_sluga_gozd
 • david_vendramin_gozd
 • tobija_mavric_gozd
 • lucija_simcic_gozd
 • erin_tinta_gozd
 • img_1299
 • img_1300
 • img_1301
 • img_1302
 • kaja_0
 • karolina
 • leja
 • 1_8
 • 2_7
 • 3_7
 • 4_7
 • 5_6
 • 6_7
 • 7_6
 • 8_5
 • 9_5
 • 10_5
 • img_9442
 • img_9444
 • img_9445
 • img_9446
 • img_9447
 • img_9448_0
 • img_9449
 • img_9450
 • img_9451
 • img_9452
 • leja_klanjek
 • pia_stani
 • os_dutovlje_tine_furlan_2r_8let_skrb_za_gozd
 • os_dutovlje_lenart_princic_2r_8let_gozd
 • s_dutovlje_agata_peric_1r_6let_mogocno_drevo
 • os_dutovlje_lea_brundula_1r_6let_star_kostanj_in_zivali
 • mehurcki
 • maks_0
 • nika_novak-_os_center
 • 2018-03-13_11.13.13-1
 • 2018-03-13_11.13.13
 • 2018-03-13_11.13.27
 • 2018-03-13_11.13.38
 • 2018-03-13_11.13.11
 • 2018-03-13_11.13.12-1-1
 • 2018-03-13_11.13.12
 • 2018-03-27_12.59.30-1
 • os_dutovlje_gaia_balde_2r_8let
 • os_dutovlje_viktor_vrabec_2r_7let
 • os_dutovlje_janez_simoneta_2r_8let
 • os_dutovlje_nusa_zerjal_2r_8let
 • os_dutovlje_tian_stakul_2r_8let
 • os_dutovlje_domen_tavcar_2r_8let
 • os_dutovlje_aljaz_blasko_pusnar_2r_8let
 • os_dutovlje_elija_nikolaj_bandel_3r_9let
 • os_dutovlje_patrik_vrabec_3r_8let
 • skupina_navihanci_-_vrtec_ciciban_2
 • skupina_navihanci_-_vrtec_ciciban_3
 • skupina_navihanci_-_vrtec_ciciban_4
 • skupina_navihanci_-_vrtec_ciciban_
 • otroci_vrtca_ciciban-1
 • tia_flander_8.r
 • janja_longar_8r
 • polona_meglen-_8r
 • iva_zajc-_8.r
 • aljak.jpeg
 • benjaminb.jpeg
 • berati.jpeg
 • hajrudinb.jpeg
 • janezm.jpeg
 • suzana.jpeg
 • skupina_zvezdice_-_vrtec_ciciban_2
 • skupina_zvezdice_-_vrtec_ciciban
 • img_20180331_192859809
 • dsc_0054
 • 1_9
 • 2_8
 • 3_8
 • 5_7
 • 6_8

Nov komentar
Opomba: Vsa polja so obvezna. E-naslov ne bo objavljen.
©2019 Ventilator besed. XHTML CSS ©2008 Spletična.

Jeziki

Iskanje

Ventilator Besed

Ustvari svojo značko